Bố Y Quan Đạo


Tứ ca của Triệu Giai Ngọc là Triệu Cương Kiện, là con trai của Tam thúc, lớn hơn Triệu Giai Ngọc tám tuổi, năm nay đã hơn ba mươi.Cuộc hẹn với Triệu Cương Kiện làm Trương Thanh Vân cảm thấy bất ngờ, hắn trầm ngâm một chút rồi gật đầu với Triệu Giai Ngọc.Trương Thanh Vân thầm nghĩ đây có lẽ là ám hiệu hòa hoãn quan hệ giữa Triệu gia và mình hoặc là Triệu Giai Ngọc, vì nghe giọng điệu của Triệu Giai Ngọc thì Triệu C