Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Nói đến đây, đã có sát khí bén nhọn chen vào trong đó.


Ngọc Thái phi chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, từ bên trong ra ngoài, nội tâm dường như bị hắn nhìn thấu triệt.


Cùng cựu Thái tử cùng nhau thay đổi triều đại, mấy chữ đại nghịch như thế

lại là từ trong miệng đối thủ nói ra, nếu là Hòa Thạc vương gia tự mình ở chỗ này, không biết có sợ hãi đến loại tình trạng nào.


Nàng cũng là gần đây do Hòa Thạc Vương phi liên tiếp lui, cũng hiểu rõ ra một chút ý nghĩa, nhưng bây giờ còn chưa có xác định.


Mà người không nên biết những thứ này nhất thì đang đứng thẳng ở chỗ cao nhất mắt nhìn xuống, cười lạnh, mài đao soàn soạt.


Nay một chút lòng chưa quyết định đã lập tức rơi xuống, không còn phân vân.


Cùng tân hoàng lạnh lùng so sánh thì Hòa Thạc vương gia đã bại trận từ trong trứng nước, đúng là khắp mọi mặt cũng không sánh bằng Nhan Hi. Hắn thất bại tuyệt không chỉ như Hòa Thạc Vương phi nói là do tiên hoàng lâm

chung bệnh đến hồ đồ, hoặc là bị tiểu nhân gièm pha, nhất thời tức giận

mà đổi lập tân hoàng.

mà đổi lập tân hoàng.


Còn nhớ rõ mấy tháng cuối khi tiên hoàng

chầu trời, nàng cùng Tuyết tỷ tỷ ngày đêm làm bạn với lão, cơ hồ không

có rời đi quá một bước, trong đó có ẩn tình gì còn có ai có thể so sánh

với nàng hiểu rõ hơn? Tiên hoàng ban bố lâm trọng bệnh, đem tất cả mọi

người chẳng hay biết gì và không có phòng bị, ngoài mặt Thái tử nhất

định là người kế vị không có người thứ hai, trên thực tế, lão đã sớm

chuẩn bị xong mật chiếu, không chỉ là cho Nhan Hi, mà còn cho các đại

thần trung thanh mà trọng yếu của lão một bản, suy nghĩ chu đáo, tuyệt

không phải hồ đồ mà ra.


Có lẽ như thế nàng còn chư hiểu rõ khổ

tâm của tiên hoàng trước lúc lâm chung, hôm nay nghe được Nhan Hi một

phen, mơ hồ có chút hiểu rõ, vị tân hoàng này vì sao có thể ở thời khắc

mấu chốt nhất, vững vàng chiếm cứ tín nhiệm trong lòng tiên hoàng không

có gì phá nổi.

có gì phá nổi.


Hắn thật sự quá cường đại.


“Ngọc Nhi trung thành với bệ hạ.” Nàng vui lòng phục tùng, thật lòng bỏ xuống cao ngạo.


“Vậy thì làm cho trẫm xem.”


Làm sao làm? Nàng chần chờ nhìn Nhan Hi, nghe không hiểu lắm hàm nghĩ trong lời hắn nói, “Là muốn Ngọc Nhi giả vờ tiếp nhận sự lấy lòng của Hòa

Thạc vương gia, tiến tới bắt được chứng cứ mưu phản của bọn họ sao?”


“Cái này ngươi không cần quản, trẫm có sắp xếp khác.” Hai tay đưa ra đỡ Ngọc Thái phi đứng dậy, Nhan Hi khôi phục bình tĩnh thường ngày không có âm

điệu nặng như trước, “Ngươi là người thích hợp nhất đi làm một chuyện

khác.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận