Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Cửu Đỉnh cũng là người tập võ, Tô Bối Nhi nhiễm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi tất

nhiên là lấy cớ lừa gạt, bất quá hắn nghe Nhan Hi hứa hẹn ba ngày sau sẽ vào cung đi thăm bệnh, hắn còn lo lắng Hoàng thượng thật bị ả nữ nhân

kia che mắt, chờ sau khi nghe Nhan Hi viết ý chỉ để cho Quý Hỉ tự mình

giám sát việc Tô Bối Nhi dùng thuốc, hắn thoáng cái đã hiểu ý tứ hoàng

thượng.


Nhiễm phong hàn, bệnh nhân mỗi ngày phải dùng năm lần

thuốc, mỗi lần cách mấy canh giờ lại uống một chén thuốc đen đặc đắng

ngắt, uống xong trong miệng lưu lại mùi vị, có uống mấy ly trà cũng

không giải hết, há miệng tất cả đều có mùi thuốc. Hoàng thượng tính toán ba ngày sau mới đi thăm bệnh, còn bắt Quý Hỉ tận chức tận trách thiếp

thân hầu hạ, sợ quý phi nương nương ỷ vào thân phận mà bắt Quý Hỉ lui

ra, nên đặc biệt viết thánh chỉ cho lão thái giám làm bùa hộ mệnh, xem

ra Tô Bối Nhi trận này bị “thuốc kiếp” làm sao cũng chạy không khỏi .

ra Tô Bối Nhi trận này bị “thuốc kiếp” làm sao cũng chạy không khỏi .


Nhan Hi cũng không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, lập tức giải quyết

xong lại trở về phê tấu chương, gần đây công việc của hắn rất nhiều,

chuyện lớn chuyện nhỏ đều đợi chờ hắn quyết định, vì buổi tối phần lớn

thời gian ở bên bầu bạn với thê tử, hắn tổng hội dùng thời gian ăn cơm

để giải quyết xong những tấu chương. Cửu Đỉnh ở bên cạnh cẩn thận hầu

hạ, đem những gì Nhan Hi yêu cầu đưa đến trước mặt, có thể nói trợ thủ

đắc lực.


“Cửu Đỉnh, việc chọn người ở bên cạnh Tô Bối Nhi đã tìm được chưa?”


Vài ngày trước Nhan Hi bào Cửu Đỉnh đi tìm một nữ tử biết võ công đưa đến

Vài ngày trước Nhan Hi bào Cửu Đỉnh đi tìm một nữ tử biết võ công đưa đến

bên cạnh Tô Bối Nhi làm gián sát, không cần phải võ công cao hơn Tô Bối

Nhi, nhưng ít nhất khi Tô Bối Nhi một mình hành động có thể lập tức phát hiện.


“Gia, thuộc hạ cũng đã xem xét đến một người, bất quá nàng thuộc ảnh vệ, là ái đồ của Trí trưởng lão, chuyện này thuộc hạ còn tìm

không được cơ hội thích hợp cùng Trí trưởng lão nói, ngài cũng biết, ảnh vệ luôn luôn đem nội thị doanh làm đối thủ cạnh tranh, chuyện mượn

người này không được tốt phối hợp.”


“Để cho Trí trưởng lão đem nữ nhân kia mang tới đây, trẫm tự mình đi nói.”


Cửu Đỉnh thở phào nhẹ nhỏm, đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu chuyện này Nhan Hi tự mình hạ lệnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận