Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Cho nên, Ngưu

tướng quân ngay lúc đó thành một truyện cười, khi trở lại kinh thành

đóng cửa phủ không ra ngoài, đối với bên ngoài cáo ốm, Nhan Hi công Tề

chỉ dùng hơn nửa năm, ông ta cũng là bệnh hơn nửa năm, ngày ngày ở nhà

len lén mong đợi Nhan Hi bại trận, như vậy ở trước mặt người khác cũng

không mất mặt.


Ai biết, Nhan Hi đánh đâu thắng đó không gì cản

nổi, dự tính dùng một năm kết thúc chiến sự, nhưng chỉ còn ba tháng mới

đến hạn định đã liền tuyên cáo kết thúc, công chiếm kinh thành Tề quốc,

đem hai công chúa tuyệt sắc gióng trống khua chiên mang về Yến quốc, dụ

dỗ long tâm cực kỳ vui mừng, một năm đó, thiếu niên Thất điện hạ uy danh hiển hách, ai ai không biết Ngưu tướng quân trước đó cố gắng phản đối

Nhan Hi , bấy giờ Nhan Hi Vượt được người người khen ngợi, thì ông ta

cũng bị người người cười vào mũi.

cũng bị người người cười vào mũi.


Không lâu, Ngưu tướng quân cáo lão về quê khi chưa đến bốn mươi tuổi.


Ngưu tướng quân người này bản lãnh thật sự là có, binh pháp mưu lược có một

phong cách riêng, đây chính là bản lãnh gia truyền, là tổ tông nhiều đời truyền xuống, ông ta lúc năm tuổi đã cùng phụ thân và ca ca tập võ, tám tuổi tiếp xúc hành quân bày trận, mười mấy năm chẳng bao giờ thư giãn

qua, chỉ bất quá người có bản lãnh nhwung vô cùng tự phụ, chưa từng gặp

phải ngăn trở hóa thành cao ngạo, Nhan Hi xuất hiện giống như một thanh

thiết chùy khổng lồ đập nát của hắn hết thảy.


Nhan Sóc cũng không biết dùng biện pháp gì thuyết phục vị lão tướng quân này xuống núi,

nhưng có một chút không thể nghi ngờ là, Ngưu tướng quân mang rất nhiều

kinh nghiệm thao trường đi ra dạy võ, chờ khi thật sự có biến, bọn người này đến tột cùng có thể tạo ra cảnh tượng gì thật rất khó kết luận.


“Gia, dựa theo quy củ, Tam hoàng tử đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng nhân mã

“Gia, dựa theo quy củ, Tam hoàng tử đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng nhân mã

phòng giữ biên cảnh.” Cửu Đỉnh ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Nhan Hi nghĩ

muốn kiếm cớ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Nhan Sóc chỉ còn chờ

đợi bị hắn tới bắt.


“Cửu Đỉnh, cũng không cần quản hắn.” Nhan Hi

vẫn là không tức giận, dường như không biết chuyện này, không lay động

tâm lật xem bảng điều tra của Hỏa Thần giáo.


“Gia, hai ngàn người này nếu ở thời điểm thích hợp sử dụng sẽ có tác dụng không thua gì trăm vạn đại quân, thuộc hạ cho là, trước tính toán cũng tốt.” Cửu Đỉnh đối

với một con đội ngũ như vậy tồn tại vẫn là không yên tâm, hắn cho là nên đem tai hoạ ngầm bóp chết từ trong trứng nước là quyết định tương đối

thích hợp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận