Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Yến quốc cùng Lỗ quốc

chiến sự mới vừa xong, vị công chúa hòa thân này đến xem như đã có thành ý rất lớn, tân hoàng tiếp nhận mọi chuyện đều tốt, không chấp nhận thì

Lỗ quốc thẹn quá thành giận, đại khái lại muốn ra chiến sự, bắt được cớ

lại tới quấy rầy.


Nhan Hi có thể không đáp ứng chọn cung phi, nhưng hòa thân công chúa này người cũng đã trên đường đến, ba ngày sau

sẽ đến, hắn cũng không thể một cước đá trở về, không nhìn đại cục không

cho vào cửa sao.


Chỉ cần công chúa vào cung, chuyện sẽ dễ dàng

hơn nhiều. Một nữ nhân cũng đã vào, thì một trăm nữ nhân vào cũng không

có gì, Nhan Hi trong lòng phòng tuyến bị đánh phá, chuyện chọn cung phi

hắn liền không còn có lập trường đi cự tuyệt.


Nếu không, các đại thần sẽ có cớ nói.


Ngoại quốc công chúa ngài đón nhận, các quý tộc tiểu thư của chúng ta lại có

Ngoại quốc công chúa ngài đón nhận, các quý tộc tiểu thư của chúng ta lại có

điểm nào không tốt, đây không phải là xem thường người nước nhà sao.


Mà Nhan Hi sau khi nhận được quốc thư, thấy tên của Lỗ quốc Chiêu Dương

công chúa, hai mày kiếm liền chau lại trung tâm, cực kỳ quấn quýt.


Tô Bối Nhi! ! ! ! Tô Đại quốc sư! ! ! !


Sự biến hóa nhanh chóng thành Chiêu Dương công chúa của Lỗ quốc hoàng đế,

là cành vàng lá ngọc, đổi thân phận tiếp tục cùng hắn dây dưa.


“Hoàng đế, cựu thần xin khải tấu.” Thừa tướng giỏi về sát ngôn quan sắc , từ

trong hàng ngũ quần thần ôm quyền đứng ra, “Bệ hạ, chiến sự kết thúc, Lỗ quốc đưa tới công chúa lấy bề ngoài là thành ý, chuyện này đại Yến ta

thường có lợi, gần đây nhiều năm liên tục hỗn chiến, mặc dù không đến

nổi dao động nước nhà, dân chúng có cuộc sống bình thường nhưng cũng

không tốt, nếu như thông qua việc này, ta có thể tranh thủ mấy năm thời

không tốt, nếu như thông qua việc này, ta có thể tranh thủ mấy năm thời

gian nghỉ ngơi lấy lại sức, với đất nước và người dân đó là việc tốt.”


“Thần tán thành.”


“Hoàng thượng, chúng ta hãy khoan dung tiếp nhận thành ý Lỗ quốc, như vậy mơ

hồ có ý liên minh, còn các nước khác tất nhiên không dám tái phạm, có lẽ bọn họ cũng sẽ noi theo Lỗ quốc, lục tục phái người tới cùng chúng ta

hữu hảo hiệp thương, mượn cơ hội này sáu nước tạm thời hòa bình một giai đoạn.”


Bên văn thần đắc chí, chiến tranh kết thúc, vui mừng vì Yến quốc là nước mạnh nhất trong sáu nước.


Mà bên phe võ tướng, vẻ mặt như sóng ngầm giao động, Dụ lão tướng đứng ra, dùng âm thanh bực tức như hổ rống có lực nói, “Bệ hạ, năm liên minh

phạm Đại Yến ta, Lỗ quốc ở trong đó nghiễm nhiên là người đứng đầu đốc

thúc, lúc này bị chúng ta đánh lùi đã nghĩ tới đưa công chúa ra xóa bỏ

hiềm khích, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận