Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Ba ngày sau.


Tân hoàng lên ngôi, bái tế thiên địa, núi sông, tổ tiên.


Lão hoàng đế trước khi chết, ngay cả long bào cùng mũ quan cũng phân phó

người chuẩn bị cho Nhan Hi, chắc chắc Nhan Hi tất nhiên chạy không khỏi

liên hoàn kế của lão trước khi chết, nhi tử cả đời kiệt ngao bất tuân

cuối cùng sau khi lão chết cũng phải khuất phục trước di chiếu, đăng cơ

làm đế.


Vua nào triều thần nấy, nhất định vua và quan quyền thế

một lần nữa thay đổi, các đại thần ủng hộ Thái tử hay Tam hoàng tử đều

hoảng sợ, minh tranh ám đấu mười mấy năm cuối cùng ai có thể lường trước được, tân hoàng lại là thất điện hạ – người không hề mưu cầu danh lợi

cùng ngôi vị hoàng đế?


Mặc dù trước mắt chức vụ không có biến hóa lớn, chúng đại thần cũng chưa nắm được bản tính của tân hoàng, không

Mặc dù trước mắt chức vụ không có biến hóa lớn, chúng đại thần cũng chưa nắm được bản tính của tân hoàng, không

bằng yên tĩnh trên địa vị, tận lực không làm gì khuấy động, nhanh chóng ở trên triều đình tìm được vị trí mới của mình.


Lý tưởng nhất

không phải là vào lúc này kết giao quyền quý, nịnh bợ lấy lòng, mà là ra sức trở thành hoàng than quốc thích, do đó thuận lý thành chương biến

thành người quyền cao chức trọng trong triều đình mới. Yến quốc hậu cung đang trống rỗng, lão hoàng đế chỉ tang theo chút ít phi tần, người có

con thì ở yên trong phủ an dưỡng cho đến tuổi già, người không có con

nối dòng cũng chỉ có thể mặc cho xử trí, dựa theo quy củ cũ là đưa đến

hoàng lăng tự sanh tự diệt.


Ngay cả thiên đô thay đổi,

ai còn có quan tâm đến sống chết của những nữ nhân này. Dĩ nhiên, còn có số rất ít nữ nhân có địa vị cao lưu lại, được chuyển vào tẩm cung đặc

biệt trong hoàng cung – lãnh cung, từ đó sống cuộc sống đợi chờ tính

mạng kết thúc, rất khó nói, trong các nàng, người nào may mắn, nếu tán

thân theo hoàng đế thì coi như đã hết kiếp, còn lưu lại ở đây thì sống

thân theo hoàng đế thì coi như đã hết kiếp, còn lưu lại ở đây thì sống

cuộc sống lạnh như băng chỉ có là áo cơm không lo.


Mọi người đều

biết, tân hoàng Nhan Hi lên ngôi trước kia cũng chỉ có một vị chánh phi, độc sủng yêu thương, đóng cửa với bên ngoài, hơn nữa Nhan Hi quen lạnh

lùng cùng ngoại nhân cách ly, chúng thần cũng đoán không ra vị bệ hạ này đến tột cùng là không nặng nữ sắc hay là quá chân tình.


Mọi

người dựa theo ý nghĩ đương nhiên phỏng đoán, người nam nhân nào không

háo sắc? Tiên hoàng hậu cung đã có chừng ba trăm nữ nhân, cái này còn

chưa tính những nữ nhân mà trước khi lão chầu trời chưa kịp sủng hạnh.

Nhan Hi chẳng lẽ thật là có thể thoát khỏi máu di truyền, chung thân chỉ yêu một nữ tử?


Mặc dù chánh thê của bệ hạ thật sự là thiên tiên tuyệt sắc, nhưng loại ý nghĩ này cũng là không thể không chê cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận