Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


"Bí mật nằm ngay trong đội ngũ

cung nghênh thái tử." Thái tử ba một tiếng khép lại chiết phiến trong

tay, tự tin nói, "Thất đệ vẫn tưởng bảo hộ được nhược điểm này, nhưng

ngày hôm nay lại bị hạ nhân trong phủ vô tình đưa đến trước mặt chúng

ta, hắn nóng lòng muốn đuổi chúng ta, không muốn ta chú ý tới một người

trong đội ngũ đó."


Quý Mộ cúi mắt, trong đầu chậm

rãi nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó. Thái tử đến Thân vương phủ thì thất

điện hạ Nhan Hi còn chưa trở về, đội ngũ nghênh tiếp bên trong phủ tự

mình chuẩn bị,cho nên trước đó thất điện hạ không biết. Mà dựa theo lễ

nghi nghênh tiếp thái tử, bên trong phủ mọi người đều phải có mặt, trái

phải hai bên đứng hoan nghênh, như vậy đến tột cùng người nào trong đội

ngũ là người thân vương muốn cực lực ẩn dấu.


Ngay lúc đó có rất nhiều người, Quý Mộ nghĩ đến tột cùng, cũng nghĩ không ra một nhân vật có ấn tượng đặc biệt.


"Điện hạ, Thân vương vẫn chưa

đón dâu, nghe nói cơ thiếp thị tẩm cũng không có. Vương phủ, ngoại trừ

hắn là chủ tử toàn bộ đều là người hầu, thần thật đúng là không có chú

ý."


"Không, trong đó đích thật là có một người ăn mặc tương đối đặc biệt, chỉ bất quá thất đệ lập tức lợi

dụng thân thể của mình đem người kia chắn ở phía sau, mọi lực chú ý đều

bị thất đệ chặn, quên người kia cũng là bình thường."


Thái tử đứng lên, tại chỗ qua lại

ba vòng, chậm rãi ngồi trở lại khẳng định, "Lão sư, người còn nhớ năm

năm trước, khi thất đệ diệt Tề quốc đắc thắng trở về, đã đem hai vị

tuyệt sắc công chúa hiến cho phụ hoàng."


Quý Mộ gật đầu, chuyện này lúc

đó nháo sôi sùng sục, thậm chí còn có đồn đãi rằng, hoàng đế bệ hạ sở dĩ đáp ứng thất điện hạ xuất binh thảo phạt Tề quốc, mục đích cuối cùng là hai vị khuynh thành tuyệt sắc kia.

đó nháo sôi sùng sục, thậm chí còn có đồn đãi rằng, hoàng đế bệ hạ sở dĩ đáp ứng thất điện hạ xuất binh thảo phạt Tề quốc, mục đích cuối cùng là hai vị khuynh thành tuyệt sắc kia.


Đồn đãi cũng có thể không tin,

sau lại Nhan Hi phái người đem hai công chúa Tề quốc hộ tống về kinh

thành đưa đến tay hoàng thượng, xem ra tin đồn cũng xem như có thật.


"Trên thực tế, Tề quốc có tổng

cộng ba vị công chúa, trong đó còn có một vị ít tuổi nhất, bị thất đệ

một mình tàng giữ, sau phụ hoàng phát hiện chuyện này, Vì vậy thất đệ

mượn quân công cùng phần thưởng ban cho, đổi lấy tam công chúa."


Quý Mộ rốt cục có điểm ấn tượng, tiếp lời nói, "Tam điện hạ Nhan Sóc đã từng tặng lễ vật cho vị công

chúa này để lấy lòng thất điện hạ, kết quả cửa còn chưa từng được bước

vào, còn nói là công chúa bất quá là vong quốc chi nữ, thất điện hạ là

muốn lấy về làm thị nữ, không được dùng đồ tốt."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận