Bất Hủ Phàm Nhân


Vu Nặc Đức nói xong điều quy củ này, đợi một hồi mới tiếp tục nói:


- Ngoại trừ điều quy củ này ra, tiến vào Niết Bàn Học Cung còn cần làm nhiệm vụ. Vô luận ngươi là gia nhập chỗ nào, đều phải phải đi Niết Bàn Học Cung nhiệm vụ đại điện làm xong nhiệm vụ ngươi phải làm. Nhiệm vụ bao nhiêu và quy củ, tại bên trong thân phận ngọc bài của từng người đều có ghi rồi.


Niết Bàn Học Cung nhất khai sáng, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn địa phương, có thể gia nhập bất luận phe phái gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không gia nhập bất kỳ địa phương nào, chỉ làm một ngoại môn đệ tử tầm thường của Niết Bàn Học Cung. Mọi người nhớ kỹ, tiến vào Niết Bàn Học Cung sau đó, chỉ có tới rồi Thần Quân sau đó, mới có thể trở thành là nội môn đệ tử. Được rồi, hiện tại mời đệ nhất danh Quý Phi Diêm đi ra.


Quý Phi Diêm vốn là đứng ở vị thứ nhất, nghe được kêu tên của hắn, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Vu Nặc Đức.


Vu Nặc Đức xuất ra một cái nhẫn đưa cho Quý Phi Diêm:


- Bên trong chiếc nhẫn có đệ tử thân phận bài của Niết Bàn Học Cung của ngươi, trong đó tặng Niết Bàn Học Cung niết bàn tích lũy năm trăm điểm. Niết Bàn Học Cung niết bàn điểm, tại Niết Bàn Học Cung cùng Niết Bàn Đạo Thành tất cả đều có thể đổi.


Ngươi thu được đệ nhất danh, có thể tiến vào Thần linh chi địa tu luyện một năm. Bản thân có một quả đạo quả, ba cái cơ hội tiến vào Niết Bàn Hà cảm ngộ. Còn có một lần nữa nghe Hợp Thần luận đạo cơ hội, cùng một lần cơ hội đi tàng kinh các lựa chọn thần thông công pháp. Đây là vật của ngươi, ngươi lựa chọn gia nhập đâu?


Quý Phi Diêm tiếp nhận giới chỉ, kính cẩn thi lễ một cái nói:


- Đệ tử đến từ Già Tinh Sơn, cho nên vẫn là lựa chọn Già Tinh Sơn gia nhập.


- Có thể, có còn đệ tử gia nhập Già Tinh Sơn hay không, có thể cùng tiến lên trước lĩnh học cung thân phận, sau đó tiến vào trận môn.


Vu Nặc Đức nhấn một cái cửa truyện tống trận bên một cái nút, truyền tống trận phía trên xuất hiện ba chữ, Già Tinh Sơn.


Không có người thứ hai tiến vào Già Tinh Sơn, Già Tinh Sơn tuy rằng cường đại, bên trong top năm trăm cũng chỉ ra một mình Quý Phi Diêm.


Quý Phi Diêm tiến vào cửa truyện tống trận sau đó, truyền tống trận lóe ra vài cái, Quý Phi Diêm cũng đi theo truyền tống trận biến mất.


Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, Niết Bàn Học Cung này đích thật là khai sáng quản lý. Bất quá cũng nói Niết Bàn Học Cung rời rạc, Niết Bàn Học Cung qua nhiều năm như vậy sừng sững tại Thần Lục, trở thành Thần Lục trụ cột, tuyệt đối không phải là mặt ngoài rời rạc đơn giản như vậy. Nếu quả như thật như Vu Nặc Đức nói, Niết Bàn Học Cung Hợp Thần nhiều hơn nữa, sau cùng cũng chỉ có thể đi hướng niết vong.


- Xếp thứ hai Tu Trạch, ngươi đi ra tiếp nhận tưởng thưởng của ngươi, đồng thời nói cho ta biết ngươi muốn gia nhập đâu?


Quý Phi Diêm truyền đưa đi sau đó, Vu Nặc Đức tiếp tục gọi.Tu Trạch đến từ Tu Sĩ Hành Quán, hắn tiếp nhận phần thưởng sau đó, đồng dạng không có người nào cùng hắn cùng nhau gia nhập Tu Sĩ Hành Quán.


Năm trăm người thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế năm trăm người là tuyển chọn tự toàn bộ Thần Lục Thượng Thần Địa. Thượng Thần Địa đại tông môn cùng thế lực lớn xa xa không chỉ năm trăm, cho nên một cái thế lực trên cơ bản đều chỉ có thể ra một người. Xuất hiện hai người, đã coi như là dị số.


Tên thứ ba Tư Không Mậu, đến từ thần đao cung, tại nhận lấy phần thưởng sau đó, vẫn như cũ là một người truyền tống đi.


Mạc Vô Kỵ phát hiện đệ nhất danh Quý Phi Diêm đưa tặng niết bàn chia làm năm trăm, tên thứ hai niết bàn chia làm 499, tên thứ ba đưa tặng niết bàn chia làm 498. Như vậy tính đi xuống, xem ra hắn có thể lĩnh đến niết bàn điểm là 479 điểm. Không biết niết bàn điểm có tác dụng lớn bao nhiêu, đến lúc đó đi nhiệm vụ đại điện hỏi một chút xem.


- Tên thứ tư Bái Việt, ngươi đi ra lĩnh tưởng thưởng của ngươi, nói cho ta biết ngươi lựa chọn đâu gia nhập?


Vu Nặc Đức lời nói lộ ra có chút công thức hoá.


Một người mặc áo gai thanh niên tu sĩ đi ra, thanh niên này tướng mạo bình thường, căn bản là không nhìn ra có gì đặc biệt.


Mạc Vô Kỵ xem qua thứ tự biểu thị, biết Bái Việt giống như hắn là một cái tán tu. Hắn trong lòng nghi ngờ chính là, Bái Việt này là như thế nào từ Tán Tu Liên Minh bắt được ngọc bài.


Bái Việt nhận lấy tưởng thưởng giới chỉ sau đó, kính cẩn hồi đáp:


- Đệ tử lựa chọn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa!


Vu Nặc Đức vẫn mặt không thay đổi nghe được Bái Việt nói muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa, ngây người một cái. Chẳng những là hắn ngây người, chính là trong đại điện tất cả mọi người ngây người.


Thế nào còn có người gia nhập Phàm Nhân Chi Địa? Đây cũng quá ngoại hạng sao??


Mạc Vô Kỵ cũng vậy thật không ngờ, Bái Việt sẽ cùng hắn nghĩ như nhau, muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa. Lẽ nào tên này cũng là tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết? Thoạt nhìn không giống a, tên này quanh thân linh vận vờn quanh, hiển nhiên Linh Căn tư chất không kém.


- Ngươi muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa?


Vu Nặc Đức thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, lập lại một câu.Bái Việt khom người nói:


- Dà, đệ tử nguyện ý gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Vu Nặc Đức đã hồi thần lại, vẫn là giải thích nói một câu:


- Phàm Nhân Chi Địa hiện tại đã không có người, hơn nữa nơi đó Thần Linh Khí là địa phương kém nhất cả Niết Bàn Học Cung, ngươi đi sau đó, cũng không có ai truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì thần thông đạo pháp, ngươi xác định còn muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa?


Bái Việt vẫn như cũ khom người nói:


- Dà, đệ tử nhất định phải gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Vu Nặc Đức gật đầu:


- Đó là quyền tự do của ngươi, lên truyền tống trận sao?. Được rồi, có còn người nào muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa?


Đối với Vu Nặc Đức mà nói, Bái Việt một người gia nhập Phàm Nhân Chi Địa, đã coi như là Niết Bàn Học Cung qua nhiều năm như vậy đệ nhất kỳ văn. Về phần kẻ thứ hai gia nhập Phàm Nhân Chi Địa, vậy khẳng định là không có. Bất quá chức trách của hắn, phải gọi một câu mà thôi.


Những người khác cũng đều cho rằng không ai sẽ gia nhập Phàm Nhân Chi Địa, hết lần này tới lần khác lúc này lần nữa có người đứng dậy nói:


- Đệ tử nguyện ý gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Vu Nặc Đức có chút hóa đá, người còn lại cũng đều là hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Lẽ nào Phàm Nhân Chi Địa xuất hiện bảo vật? Lúc này mới liên tiếp có người gia nhập Phàm Nhân Chi Địa?


Đi ra nói chuyện là Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ vốn chính là vì Phàm Nhân Chi Địa mà đến, hắn tự nhiên muốn chọn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Chỉ là Mạc Vô Kỵ cũng không biết, Phàm Nhân Chi Địa hiện tại căn bản cũng không có người. Chính là trước đây Xích Khôn nói cho Mạc Vô Kỵ Phàm Nhân Chi Địa, cũng không biết Phàm Nhân Chi Địa. Trước đây hắn nói cho Mạc Vô Kỵ có cơ hội có thể đi Phàm Nhân Chi Địa, đây hoàn toàn là nhàn thoại.Đệ nhất hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không cách nào tiến vào Niết Bàn Học Cung, cho nên chuyện phiếm đó không phải là tùy tiện nói một chút sao. Thứ hai chính là Mạc Vô Kỵ thực sự tiến vào Niết Bàn Học Cung, trừ phi Mạc Vô Kỵ tự mình nghĩ không thông, mới có thể đi gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


- Ngươi cũng muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa?


Một hồi lâu Vu Nặc Đức mới hỏi.


Chính là Bái Việt cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn không hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ cũng muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa? Chẳng lẽ là bởi vì sùng bái hắn? Nhưng hắn căn bản cũng không quen biết Mạc Vô Kỵ a.


- Dà, đệ tử xác nhận muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Mạc Vô Kỵ khẳng định nói.


- Được rồi, ngươi tên là gì?


Vu Nặc Đức không có tiếp tục hỏi lại, chỉ cần kiểm tra tiến vào Niết Bàn Học Cung, muốn gia nhập cái thế lực nào, đó là tự do của đệ tử.


Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái:


- Đệ tử tán tu 2705.


Tán tu 2705 tại Niết Bàn Đạo Thành rất nổi danh, ở chỗ này còn thật không có ai biết. Duy nhất biết đến, chính là tán tu 2705 này thành tích không sai, kiểm tra tổng điểm trong top ba mươi danh.


Cho nên Mạc Vô Kỵ báo ra tên sau đó, cũng không có người nhiều kỳ quái. Để cho mọi người kỳ quái là, người tán tu này thật vất vả tiến vào Niết Bàn Học Cung, lại muốn gia nhập Phàm Nhân Chi Địa.


Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705? Liên Lâm Vân thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng, một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Mạc Vô Kỵ hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng là tán tu 2705 hắn biết a, tổng điểm thứ 21 danh. Hắn ảo não vỗ đầu một cái, hắn còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ chỉ là bài danh tiếp cận năm trăm tồn tại, không nghĩ tới người ta là bài danh top 30 tồn tại.


Tại đây bên trong kiểm tra, bài danh top 30, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả.


Vu Nặc Đức nhìn một chút trong tay ngọc giản, có chút kinh dị nói:


- Tán tu 2705, ngươi bài danh thứ 21 vị?


Mạc Vô Kỵ thi lễ một cái nói:


- Dà, vãn bối bài danh chính là thứ 21 danh.Vu Nặc Đức lại nhìn một chút một bên Bái Việt, lòng nói những tán tu này thế nào đều lợi hại như vậy. Hắn lại đem một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ nói:


- Đây là vật của ngươi, bên trong chiếc nhẫn có trang phục tông môn ngươi, thân phận lệnh bài, còn có tông môn niết bàn điểm. Ngươi và Bái Việt cùng nhau tiến vào truyền tống trận, đi tới Phàm Nhân Chi Địa.


Chờ Mạc Vô Kỵ cũng đi vào truyền tống trận sau đó, Vu Nặc Đức lại một ấn 1 cái nút. Truyền tống trận phía trên xuất hiện chữ Phàm Nhân Chi Địa, một đạo nhạt yếu quang mang cuồn cuộn nổi lên Mạc Vô Kỵ cùng Bái Việt, để cho hai người đồng thời biến mất.


...


Chỉ là trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ cùng Bái Việt liền rơi xuống. Để cho hai người há hốc mồm chính là, bọn họ ở là một mảnh hoang vu sa địa. Sa mà trung gian dựng đứng một cái loang lổ tang thương tấm bia đá, lờ mờ có thể thấy trên tấm bia đá chữ là, Phàm Nhân Chi Địa.


Ngoại trừ cái này tấm bia đá ra, còn có mấy gian nhà gian sứt mẻ không chịu nổi. Hai người vừa mới hạ xuống, gian nhà này cũng bởi vì không gian ba động bị mang thành mảnh nhỏ.


Trước Mạc Vô Kỵ còn nghe Xích Khôn nói, Phàm Nhân Chi Địa còn có hai ba người, chỉ có đến nơi này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được, Xích Khôn căn bản liền không biết tình huống nơi này.


Ánh mắt lướt qua Phàm Nhân Chi Địa, là từng ngọn ngọn núi cùng sông, có thể thấy được này ngọn núi sông đều không có quan hệ gì với Phàm Nhân Chi Địa. Chính như Vu Nặc Đức nói như vậy, nơi này Thần Linh Khí rất loãng.


Bái Việt đưa mắt thu hồi lại hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, hòa hoãn một cái nói:


- Lại nhận thức một chút, ta gọi Bái Việt, một cái tán tu đích xác. Ngươi cuối cùng có một cái tên, cũng sẽ không chỉ gọi làm tán tu 2705 sao??


Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói:


- Ta gọi Mạc Vô Kỵ, cũng là một cái đích xác tán tu.


Bái Việt ừ một tiếng, hơi lộ ra nghiêm túc nói:


- Nếu Phàm Nhân Chi Địa hiện tại chỉ có hai chúng ta, này như vậy đi, ta là sư huynh, ngươi là sư đệ. Đương nhiên nếu mà ngươi có cái vấn đề gì không biết, ngươi có thể thỉnh giáo ta một chút.


Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói:


- Ta không có vấn đề gì không biết, cũng không muốn nhận một sư huynh. Phàm Nhân Chi Địa lớn như vậy, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta.


Mạc Vô Kỵ tới nơi này là tìm kiếm tung tích Chủng Đế, bởi vì truyền thừa của hắn là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Nếu mà Bái Việt vốn là người Phàm Nhân Chi Địa, gọi một câu sư huynh cũng vậy không có quan hệ. Bái Việt giống như hắn, đều là vừa tới, còn không biết Bái Việt mục đích tới nơi này là cái gì, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn nhận một cái tiện nghi sư huynh như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận