Bất Hủ Phàm Nhân


Mạc Vô Kỵ nghe được Ni Tử Kiếm tên này, còn tưởng rằng là một cái nam tử.. Chờ nam tử áo vàng đi xuống sau đó, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy kẻ đi lên lại là một nữ tử.


Ni Tử Kiếm thoạt nhìn rất là thanh tú, lại lại mang một tia sát khí cùng mị ý, vài loại tổ hợp cùng một chỗ, cho người nữ nhân này tăng một loại đặc biệt mị lực.


- Ta gọi Ni Tử Kiếm, ở chỗ này đại biểu Tích Lộ Thương Hội cảm tạ hết thảy tân khách tới tham gia lần này bán đấu giá. Tại trước khi bán đấu giá, ta cũng trước chúc mừng các đạo hữu sắp tham gia niết học cung khảo hạch, đều có thể quá quan trảm tướng, đạt được thành tích tốt. Tin tưởng các vị tân khách cũng đều rõ ràng, lần đấu giá này cũng vậy là vì học cung một năm sau kiểm tra mà tổ chức, hi vọng các vị tân khách đều có thể cạnh tranh đc vật phẩm mình thích, hiện tại bán đấu giá bắt đầu.


Ni Tử Kiếm nói xong, tiện tay vung ra, một cái hộp ngọc liền hạ xuống rơi vào trong tay của nàng. Nàng lại đem hộp ngọc giơ lên vòng vo một cái, rồi mới lên tiếng:


- Kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá là một loại cấp một thần linh quả, tên là Dục Thần quả. Dục Thần quả tác dụng ta không nói mọi người cũng đều rõ ràng, trên lý thuyết mỗi một tấm đều có thể để cho Dục Thần cảnh giới tu sĩ tăng lên một cái cấp độ. Tối đa chỉ có thể dùng hai quả, hiện tại ta nơi này trong hộp ngọc có hai quả Dục Thần quả. Giá khởi đầu là năm vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một nghìn thượng phẩm thần tinh...


Ni Tử Kiếm tiếng nói vừa dứt dưới, đấu giá thanh âm ngay cả tiếp theo không ngừng.


Mạc Vô Kỵ cũng là biết loại này linh quả, trước đây hắn tại bên trong mới ấp trứng Thần Vực Sào đã nhìn thấy một gốc cây Dục Thần cây gần thành thục. Chẳng qua là lúc đó hắn đối mặt vây công của Loan Hồn Thần Phủ cùng mười mấy tên tu sĩ Cửu Diễn Thần Tông, cả mạng nhỏ đều nguy tại sớm tối, cũng không có tâm tình đi quản Dục Thần quả.


Nhưng Dục Thần quả giá trị cũng là rất cao, có thể nói tại bên trong hết thảy cấp một Thần linh thảo, Dục Thần quả giá trị hẳn là lớn nhất. Đại đa số ba cấp thậm chí tứ cấp Thần linh thảo giá trị, cũng vậy xa xa không bằng Dục Thần quả.


Hắn rất muốn mua hai Dục Thần quả, trên người của hắn thần tinh cộng lại mới hai mươi vạn thượng phẩm, hắn còn chưa có bắt đầu báo giá, hai quả Dục Thần quả giá cả liền đã đến mười hai vạn.


Rất nhanh thì có người dùng giá cả mười bảy vạn thượng phẩm thần tinh, mua đi hai quả Dục Thần quả. Mạc Vô Kỵ không có báo giá, dùng khí thế tên gia hỏa báo giá mười bảy vạn, coi như là hắn báo giá hai mươi vạn, cũng vậy rất nhanh sẽ bị này người tăng nữa. Hắn báo giá tác dụng duy nhất, đó chính là đắc tội nữa một người mà thôi. Hắn là tới mua mua Vô Căn Thần Thiết, đắc tội với người là khẳng định, bất quá Mạc Vô Kỵ không nghĩ lại đem chuyện đắc tội với người đặt ở Dục Thần quả.


Hai quả Dục Thần quả bán ra mười bảy vạn, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, mua được Dục Thần quả người, tuyệt đối không phải là người ăn Dục Thần quả.


- Kiện thứ hai đấu giá bảo vật là một môn thần thông, thần thông tên là mưa tiễn. Môn thần thông này giá quy định là mười vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm nghìn thượng phẩm thần tinh...Nghe được mưa tiễn môn thần thông này, trong lòng Mạc Vô Kỵ liền phi thường muốn rồi.


Hắn Phong Độn Thuật bị hắn diễn hóa ra năm cấp độ, hiện tại hắn thăng cấp đến tầng thứ ba Phong Di, đã nhiều lần cứu cái mạng nhỏ của hắn. Hơn nữa Phong Độn Thuật tầng thứ tư cùng tầng thứ năm chia ra làm dẫn phong và hô phong, đây coi như là vượt qua độn thuật phạm trù.


Mạc Vô Kỵ tại biết hô phong tầng thứ này sau đó, cũng rất muốn lại kiếm một môn thần thông hệ mưa. Vô luận như thế nào, hô phong hoán vũ đều là thần thông để cho hắn phi thường hướng tới. Đáng tiếc là, hắn cũng mua qua vài lần công pháp thần thông mưa hệ hoặc là thủy hệ, nhưng không thể để cho hắn lĩnh ngộ được gọi mưa loại tầng thứ thần thông này.


Hiện ở tại thần giới xuất hiện mưa hệ thần thông, nói không chừng có thể cho hắn bắt lấy đc chân chính gọi mưa thần thông.


Mạc Vô Kỵ cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh thì biến mất. Bởi vì mưa tiễn giá cả vượt qua hai mươi vạn, còn đang tăng lên. Sau cùng môn thần thông này bị người dùng giá hai mươi bảy vạn thượng phẩm thần tinh mua đi, trong túi ngượng ngùng, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể tiếp tục làm quần chúng.


món vật Thứ ba đấu giá là một món tiếp cận thượng phẩm phi hành thần khí, Mạc Vô Kỵ cũng muốn, hắn vẫn còn là mua không nổi.


món vật phẩm Thứ tư bán đấu giá là lôi hệ thần thông, Mạc Vô Kỵ muốn cũng mua không nổi.


...


Tới rồi phía sau Mạc Vô Kỵ đơn giản nhắm mắt lại, lần đấu giá hội này thứ tốt đích thật là nhiều vô số, 10 món đồ gì đó, có bảy món đều là thứ hắn mong muốn, làm sao hắn nghèo quá, một món cũng mua không nổi. Vài món mua được đan dược, hắn cũng không cần.


10 canh giờ rất nhanh thì đi qua, Mạc Vô Kỵ có chút bận tâm Vô Căn Thần Thiết sẽ đc thả để áp trục, Ni Tử Kiếm thanh âm thanh thúy lần nữa để cho Mạc Vô Kỵ kích động:


- Bởi vì hắn nghe được đấu giá vật phẩm làm một giọt Bình Thủy.


Bình Thủy không phải là chỉ thủy, cũng không có trân quý như chỉ thủy. Hư Không Chỉ Thủy là một trong Thần giới năm đại Hậu Thiên Tài Liệu, có thể cùng Vô Căn Thần Thiết so sánh đồ đạc.Mà Bình Thủy chỉ là một loại bảo vật cực kỳ khó có được cùng thưa thớt, bàn về giá trị, tương đương với một môn thần thông.


Bình Thủy sở dĩ rất thưa thớt, là bởi vì Bình Thủy nguồn gốc với hai giới giữa đó. Hai giới giữa đó Vô Căn Thủy dung hợp cùng một chỗ, mới có thể hình thành Bình Thủy. Loại này Vô Căn Thủy cũng không phải là chỉ nước mưa, nước mưa phát nguyên từ đám mây, vốn là coi như là Hữu Căn Chi Thủy.


Tu Chân Giới mà nói Vô Căn Chi Thủy, chính là không trong thủy hệ quy tắc đạo vận dung hợp với nhau, đột ngột ngưng tụ mà thành giọt nước mưa, giọt nước này trước khi rơi trên mặt đất liền kêu là Vô Căn Chi Thủy.


Có thể tưởng tượng có bao nhiêu thưa thớt, bình thường hai giới giữa đó đều là hư không. Hư không quy tắc lăng loạn, từ đâu ra Vô Căn Thủy? Coi như là tình cờ tạo thành một giọt Vô Căn Chi Thủy, nếu không hạ xuống rơi vào thiên thạch hoặc là hóa thành hư vô, sẽ bị người lấy đi. Chứ đừng nói chi là hai cái giới diện đồng thời hình thành Vô Căn Chi Thủy, sau đó còn phải dung hợp được với nhau.


Đây chỉ có tại địa phương hai giới xen kẽ, đột nhiên xuất hiện Hư Không Liệt Phùng, Hư Không Liệt Phùng này bên trong vị trí hai giới đồng thời hình thành Vô Căn Chi Thủy, sau đó còn có thể dung hợp, lúc này mới có thể hình thành Bình Thủy.


Cho nên nói Bình Thủy giá trị không phải là rất cao, lại là phi thường khó có được.


Bình Thủy tác dụng duy nhất, đó chính là tại thời điểm luyện khí gia nhập Bình Thủy, pháp bảo đc luyện chế ra sẽ ẩn chứa một loại tự mang thần thông. Loại này thần thông sẽ bị người luyện hóa món pháp bảo này nắm trong tay.


Mạc Vô Kỵ sở dĩ muốn muốn vật này, là bởi vì hắn định dùng Vô Căn Thần Thiết luyện chế một thanh trường kích. Nếu mà hắn trường kích có thể dung hợp một loại tự mang thần thông, thực lực của hắn sẽ tăng lên một cái cấp độ.


- Một giọt Bình Thủy này giá tiền là tám vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm nghìn thượng phẩm thần tinh.


Ni Tử Kiếm thanh âm hạ xuống.


Bình Thủy loại vật này, bất luận kẻ nào mua đi qua đều có hữu dụng. Sở dĩ giá cả còn không có cao như mưa tiễn, đó là bởi vì Bình Thủy thoạt nhìn trân quý, phần lớn thời gian ngưng tụ thần thông cũng không phải rất mạnh. Thậm chí sẽ ngưng tụ ra đến một phần phi thường cấp thấp thần thông, nếu mà luyện khí nắm trong tay không tốt, thậm chí còn sẽ không ngưng tụ thần thông. Mua cũng vậy chẳng khác nào uổng phí.Mạc Vô Kỵ không chút do dự trực tiếp tăng giá hai vạn, tại màn hình báo giá thua một cái mười vạn thượng phẩm thần tinh.


Mạc Vô Kỵ giá cả còn không có hiển lộ ra, giá cả của Bình Thủy đã bị nảy sinh cái mới, biến thành mười hai vạn thượng phẩm thần tinh.


Xem ra người cạnh tranh Bình Thủy còn chưa phải là hắn một cái, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút thấp thỏm, hắn trực tiếp thua một cái mười tám vạn thượng phẩm thần tinh đi tới.


Có lẽ là Mạc Vô Kỵ từ mười hai vạn thêm đến mười tám vạn, cái này trung gian có chút bay vọt. Bình Thủy tại mười tám vạn thượng phẩm thần tinh giá cả dừng lại.


Ni Tử Kiếm đợi 3 hơi thở không ai tiếp tục tăng giá sau đó, liền bắt đầu kêu giá:


- Mười tám vạn thượng phẩm thần tinh một lần, mười tám vạn... Có người tiếp tục tăng giá, Bình Thủy giá cả đã hai mươi vạn thượng phẩm thần tinh, có còn đạo hữu nào tiếp tục tăng giá hay không?


Mạc Vô Kỵ còn chưa có bắt đầu kích động, Ni Tử Kiếm vừa nói liền đem hắn đánh trở về nguyên hình. Hắn có thần tinh cộng lại miễn cưỡng hai mươi vạn thượng phẩm thần tinh, hiện ở phía trên báo giá đã là hai mươi vạn thượng phẩm thần tinh.


- Hai mươi mốt vạn thượng phẩm thần tinh!


Giá cả lại một lần nữa bị nảy sinh cái mới.


Dục Đạo quả có thể không muốn, phi hành pháp bảo cũng có thể không muốn, mưa hệ thần thông đồng dạng có thể không muốn. Thế nhưng Bình Thủy nhất định phải thu vào tay.


Thần niệm của Mạc Vô Kỵ tại bản thân Bất Hủ Giới bên trong quét một cái, lập tức xuất ra một quả Hình Đạo Quả đặt ở vật phẩm trên màn hình thông báo, sau đó tại màn hình báo giá viết xuống tám vạn thượng phẩm thần tinh, cộng thêm một quả Hình Đạo Quả.


Hình Đạo Quả thì không cách nào phán định đẳng cấp đạo quả, đương nhiên, dựa theo Thần Lục đối với đạo quả định nghĩa, Hình Đạo Quả chỉ có thể tính là một loại phi thường đặc thù ngụy đạo quả, bởi vì tác dụng chỉ một, còn không cách nào cùng Thần Lục chân chính đạo quả so sánh.


Bất quá Hình Đạo Quả tác dụng nhưng tuyệt không giả, loại này đạo quả có thể cho yêu thú hoàn mỹ biến hóa.Đại đạo trăm sông đổ về một biển, trong đó một cái chính là bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần có thể tu đạo, sau cùng đều nhất định sẽ tu luyện thành tính tình thể hình trạng. Nhân thể hình dạng, là rất phù hợp thiên địa đại đạo một loại hình thể.


Rất nhiều yêu thú tại trong quá trình tu đạo, biến hóa cũng không hoàn mỹ, sau cùng đưa đến con đường bị ngăn cản. Còn có một bộ phận yêu thú, coi như là tu luyện tới cao tới đâu, cũng không cách nào biến hóa.


Ngoại trừ bộ phận bởi vì Thiên Đạo hạn chế không có khả năng biến hóa yêu thú ra, Hình Đạo Quả đều có thể để cho yêu thú hoàn mỹ biến hóa.


Mạc Vô Kỵ bởi vì không quá hiểu rõ Hình Đạo Quả giá cả, cho nên dùng tám vạn thượng phẩm thần tinh, cộng thêm một quả Hình Đạo Quả. Nếu mà cái giá tiền này không được, hắn sẽ thử dùng Ức Niên Tiên Mộc Tủy. Vô luận như thế nào, một giọt Bình Thủy này hắn đều phải lấy xuống, hơn nữa hắn dự cảm đến một giọt này Bình Thủy đối với hắn phi thường có hữu dụng.


Mạc Vô Kỵ báo giá rất nhanh thì xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, một quả Hình Đạo Quả trắng nõn như tuyết cũng vậy xuất hiện ở trên màn ảnh lớn.


Báo giá bài giá cả ba động lập tức liền dừng lại, Ni Tử Kiếm cũng có chút kẹt. Hình Đạo Quả so với Bình Thủy dễ dàng đạt được hơn, nhưng giá trị Hình Đạo Quả tuyệt đối sẽ không thấp so với Bình Thủy. Tại Thần Lục, tu sĩ muốn cầu Hình Đạo Quả nhiều lắm.


Ni Tử Kiếm nhất thời chậm lại chỉ là chỉ chốc lát thời gian, trên mặt của nàng liền lộ ra dáng tươi cười nói:


- Ta Tích Lộ Thương Hội tiếp nhận cái báo giá này, một giọt này Bình Thủy đạo hữu số 8732 thu được.


Mạc Vô Kỵ lập tức đem bản thân tám vạn thượng phẩm thần tinh cùng một quả Hình Đạo Quả đưa vào truyền tống bàn, hắn đoán bản thân giá cả báo cao một phần. Bởi vì hắn không biết cụ thể giá cả của Hình Đạo Quả.


Mạc Vô Kỵ đồ đạc bị truyền tống đi rồi, Bình Thủy trong nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt của hắn.


Mạc Vô Kỵ thậm chí không có nhìn xem Bình Thủy, trực tiếp lại đem Bình Thủy thu nhập vào chiếc nhẫn trữ vật. Chờ rời đi đấu giá hội, hắn trước tiên sẽ đem Bình Thủy đưa vào Bất Hủ Giới.


- Vừa rồi vị đạo hữu kia, nếu mà ngươi còn có Hình Đạo Quả mà nói, ta Đan Tiền Thương Lâu có thể thu mua gấp mấy lần giá cả.


Một cái thanh âm đột ngột truyền đến Mạc Vô Kỵ vị trí.


Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm phản ứng, hắn liền xem cái thanh âm này thành đánh rắm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận