Bất Hủ Phàm Nhân


Lúc ban đầu, còn có một vài trưởng lão cùng người có danh vọng của tông môn qua bái phỏng Mạc Vô Kỵ. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thái độ cũng không phải rất nhiệt tình, cộng thêm hiện tại Mạc Vô Kỵ cũng không có thượng phẩm gạo Thanh Lộ, người tới bái phỏng Mạc Vô Kỵ liền càng ngày càng ít, mọi người hiểu rõ Mạc Vô Kỵ tuy rằng trồng gạo Thanh Lộ rất lợi hại, nhưng cũng không phải là một người thích náo nhiệt.


Đồng thời tại dưới tông chủ Tiểu Lăng Tiêu Tông Tây Lăng Nho áp chế, Mạc Vô Kỵ có thể trồng ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ, chỉ là tại tông môn thượng tầng truyền lưu, cũng không có truyền ra khỏi tông môn.


Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn an tĩnh lại, đối với gạo Thanh Lộ không ngừng di trồng, Mạc Vô Kỵ cũng phát hiện bất đồng tình huống. Có bộ phận lúa non Thanh Lộ vô luận như thế nào nhổ trồng, đều thì không cách nào để cho Ngũ Hành hoàn toàn cân đối.


Vì cái này nguyên nhân, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lại đem bộ phận này gạo Thanh Lộ Ngũ Hành không có khả năng cân đối dời đến một chỗ, lại đem những lúa non Thanh Lộ Ngũ Hành đó triệt để cân đối dời đến một chỗ.


Cực phẩm thần linh mạch tác dụng lúc này cũng hoàn toàn thể hiện ra ngoài, dưới nồng nặc Thần Linh Khí, gạo Thanh Lộ mọc càng ngày càng tươi tốt. Dù còn không có thành thục, mỗi một gốc cây lúa non Thanh Lộ đều treo đầy nhánh lúa thật dài.


Tại bắt đầu trồng gạo Thanh Lộ sau đó, Mạc Vô Kỵ tu vi liền không còn có nhất thời chậm lại qua. Về phần tài nguyên tu luyện, dưới chân của hắn thì có một cái cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm Mạc Vô Kỵ tình cờ cũng nấu một phần thượng phẩm cơm Thanh Lộ, lúc này hắn hấp thu Thần Linh Khí cường độ là phi thường kinh người.


May là nơi này là Tiểu Lăng Tiêu Thôn, bên ngoài còn có tông chủ Tây Lăng Nho mời cấp năm thần trận vương bố trí cấp năm hộ trận, nếu không, bên ngoài Mạc Vô Kỵ cái này cấp 4 hộ trận, thần niệm liền có thể quét Thần Linh Khí như vòng xoáy bình thường vậy.


Tại Tiểu Lăng Tiêu Thôn đóng ở trưởng lão chính là Thạch Dịch trưởng lão, đối với Mạc Vô Kỵ chỗ khu vực Thần Linh Khí hình dạng vòng xoáy, Thạch Dịch trưởng lão là thấy nhưng không thể trách. Nếu như không có loại này dị dạng, Mạc Vô Kỵ làm sao có thể trồng ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ?


Điều kiện tu luyện tốt như vậy, cộng thêm tâm tình không trở ngại. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Mạc Vô Kỵ tu vi liền từ Dục Thần tầng bốn bước vào Dục Thần tầng năm. Chẳng những là tu vi của hắn tới rồi Dục Thần tầng năm, Đại Hoang cũng bước vào Dục Thần tầng năm, ngay cả Súy Oa cũng vậy tới rồi Dục Thần tầng ba đỉnh phong.


Mà hắn lứa thứ hai gạo Thanh Lộ cũng vậy tới thời điểm thu hoạch.


Khi từng viên một tinh khiết màu vàng gạo bị Mạc Vô Kỵ thu lại, hắn liền biết mình lứa thứ hai gạo Thanh Lộ đã thu hoạch được cực phẩm hạt thóc.Về phần những Ngũ Hành đó không cách nào cân đối thanh lộ hòa, cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu giống y hệt nhau, thu lại toàn bộ là thượng phẩm thanh lộ cốc.


Trồng 2 lứa gạo Thanh Lộ, Mạc Vô Kỵ đã từ trong đó tìm được một phần kinh nghiệm. Muốn hắn lại dùng cực phẩm gạo Thanh Lộ cốc đi trồng thứ ba tra, gạo Thanh Lộ của hắn sẽ tốt hơn. Đây là tại trong quá trình trồng, lại bỏ đi đám hạt giống kém, coi như là khôn sống mống chết.


Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ cũng vậy hiểu vì sao cực phẩm gạo Thanh Lộ trồng không được. Đổi thành hắn có Linh Căn, hắn cũng giống vậy trồng không được cực phẩm gạo Thanh Lộ.


Người có linh căn có mấy ai có thể như hắn, bắt lúa non Thanh Lộ là có thể cảm ứng được một gốc cây lúa non Thanh Lộ Ngũ Hành thiếu khuyết cái gì? Nếu không cách nào cảm ứng được, vậy cũng chớ nói sự tình trồng ra cực phẩm gạo Thanh Lộ.


Về phần chân chính không có Linh Căn người phàm, càng là không ai có thể cùng hắn như vậy cảm ứng Ngũ Hành.


Những thứ này đều là kinh nghiệm Mạc Vô Kỵ tại trồng hai lứa gạo Thanh Lộ, hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn hoài nghi gạo Thanh Lộ tại bên trên cực phẩm còn có một loại, đó chính là thiên địa các hệ bản nguyên đều đầy đủ hết gạo Thanh Lộ. Chỉ là dùng năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào trồng đi ra.


chỉ là Mạc Vô Kỵ ở trên gạo Thanh Lộ cảm ngộ, theo trồng gạo Thanh Lộ sau đó, Mạc Vô Kỵ tâm tình lên cao, hắn còn mơ mơ hồ hồ cảm ngộ đến một loại thế giới Đạo tắc khác, đó chính là Bất Hủ Giới của hắn có vấn đề. Vấn đề này không phải là bởi vì hắn Bất Hủ Giới bây giờ còn chưa có tề tựu Ngũ Hành bản nguyên châu, mà là bởi vì cái khác.


Trong mơ hồ, vấn đề này còn chế ước hắn tương lai đứng yên cao độ. Nếu mà không giải quyết vấn đề này, thành tựu của hắn có lẽ chính là cao hơn so với Thần Vương chút một chút mà thôi.


Đáng tiếc là, hắn trồng gạo Thanh Lộ thời gian quá ngắn, còn không cách nào hoàn toàn cảm ngộ đến bản thân Bất Hủ Giới rốt cuộc là vấn đề gì.


lứa thứ hai gạo Thanh Lộ cốc, Mạc Vô Kỵ thu hoạch một trăm sáu mươi cân. Trong đó cực phẩm gạo Thanh Lộ cốc chín mươi cân, thượng phẩm gạo Thanh Lộ cốc bảy mươi cân, không có trung phẩm và hạ phẩm.Chín mươi cân cực phẩm gạo Thanh Lộ cốc bị Mạc Vô Kỵ dùng cấm chế che lại, để đặt ở tại bên trong Bất Hủ Giới. Mà bảy mươi cân thượng phẩm thanh lộ cốc, Mạc Vô Kỵ dự định đưa cái hai mươi cân cho Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ Tây Lăng Nho. Về phần cực phẩm gạo Thanh Lộ cốc, hiện tại Mạc Vô Kỵ tuy rằng trồng ra rồi, hắn cảm thấy còn chưa phải là thời điểm đưa cho Tây Lăng Nho.


Mạc Vô Kỵ lứa thứ hai gạo Thanh Lộ vừa ra đến, Tiểu Lăng Tiêu Tông cao tầng hầu như đều biết, đều bắt đầu truyền đạt tin tức cầu kiến.


Đối với những người này yêu cầu, Mạc Vô Kỵ cũng không có cự tuyệt, hắn trực tiếp đưa ra việc dùng Thần linh thảo trao đổi thượng phẩm gạo Thanh Lộ, trao đổi đơn vị cũng đổi thành hai. Hắn có thể bán ra gạo Thanh Lộ bất quá mấy chục cân mà thôi, muốn cùng trước như nhau đều luận cân bán ra, không cần ba ngày, hắn điểm ấy gạo Thanh Lộ liền chia xong.


Thượng phẩm gạo Thanh Lộ đoạt tay, ở phía sau hoàn toàn thể hiện ra ngoài.


Một gốc cây các loại các dạng Thần linh thảo đc đưa đến Mạc Vô Kỵ nơi này, cộng thêm trên người Mạc Vô Kỵ vốn có Thần linh thảo. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục trồng lứa thứ ba gạo Thanh Lộ, mà là lựa chọn học tập luyện đan.


Hắn tiến độ cực nhanh như vậy, trừ Bất Hủ Phàm Nhân Quyết cùng một trăm lẻ tám nhánh mạch lạc ra, còn có là vì hắn tinh thông đan đạo. Hiện tại hắn Dục Thần tầng năm, trình độ đan đạo nhất định phải mau chóng tăng lên.


Đã có thanh y thần đan vương truyền thừa ngọc giản, cộng thêm Mạc Vô Kỵ chính bản thân đối với đan đạo hiểu, trình độ luyện đan của hắn tiến bộ phi thường lớn.


Chỉ ba ngày, hắn liền có thể dễ dàng luyện chế ra nhất phẩm thần đan. Nửa tháng trôi qua sau đó, hắn đã có thể luyện chế ra nhị phẩm thần đan, khi một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ đã một cái tam phẩm thần đan sư.


Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, Tây Lăng Nho vẫn cũng không đến.


Tây Lăng Nho đối tốt với hắn, chẳng những cho hắn chôn một cái cực phẩm thần linh mạch, còn phái một người trưởng lão cấp bậc cường giả ở chỗ này coi chừng. Nói là coi chừng Tiểu Lăng Tiêu Thôn, trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, kỳ thực liền là bảo vệ hoặc là theo dõi hắn Mạc Vô Kỵ mà thôi.Theo Mạc Vô Kỵ, Tây Lăng Nho làm những thứ này, điều kiện tiên quyết đều là gạo Thanh Lộ. Theo lý thuyết hắn trồng đi ra rồi lứa thứ hai gạo Thanh Lộ sau đó, Tây Lăng Nho hẳn là chủ động đến mới đúng là. Hiện tại đều đi qua hơn một tháng, hắn còn không có thấy Tây Lăng Nho bóng dáng.


...


Trên thực tế Tây Lăng Nho sớm liền muốn đi Mạc Vô Kỵ nơi đó, đáng tiếc là hắn vẫn phân thân không ra. Bởi vì Tiểu Lăng Tiêu Tông gần nhất nhiều hơn một món chuyện trọng yếu, Lăng Tiêu Thần Tông không biết bao nhiêu năm không để ý tới đáp lại qua Tiểu Lăng Tiêu Tông phái người tới rồi.


Tới hai người là một nam một nữ, nghe nói còn là nhân vật trọng yếu của Lăng Tiêu Thần Tông. Nam tử gọi Xích Khôn, thân hình cao lớn, Thế Giới Thần tầng bốn tu vi. Nữ tử chỉ có Thiên Thần tầng bảy, luôn mang theo một cái cái khăn che mặt, không nói câu nào. Tây Lăng Nho cũng chỉ biết là nàng là tông môn đệ tử chân truyền, tên là Du Xúc.


Tiểu Lăng Tiêu Tông vẫn dùng tự cho là tông môn phụ thuộc Thượng Thần Địa Lăng Tiêu Thần Tông, nhưng người ta Lăng Tiêu Thần Tông căn bản cũng không để ý tới Tiểu Lăng Tiêu Tông, cho nên Tiểu Lăng Tiêu Tông cũng là cạo sạch đầu gánh một đầu nhiệt. Hiện tại Lăng Tiêu Thần Tông để cho Tiểu Lăng Tiêu Tông chờ đợi không dứt cư nhiên phái người tới Tiểu Lăng Tiêu Tông, điều này làm cho Tiểu Lăng Tiêu Tông trên dưới đều là mừng rỡ như điên.


Dù cho tới hai người thực lực đều xa xa không bằng Tây Lăng Nho, Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ Tây Lăng Nho vẫn là bỏ xuống mọi chuyện, cả ngày phụng bồi hai gã đến Tiểu Lăng Tiêu Tông sứ giả tại toàn bộ Hạ Thần Vực đi dạo.


Đáng tiếc là, hai gã sứ giả cũng không nói tới nơi này là chuyện gì, cũng không nói muốn đến giúp đỡ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Chỉ là để cho Tây Lăng Nho phụng bồi tại toàn bộ Hạ Thần Vực không mục đích gì loạn đi dạo, vô luận Tây Lăng Nho hỏi làm sao, người ta chính là không tiết lộ, hắn cũng vậy hết cách, chỉ có thể mỗi ngày phụng bồi hai sứ giả này đến từ Lăng Tiêu Thần Tông đi dạo các đại tông môn, đi dạo các phường thị cùng thương lâu.


Cũng may Tiểu Lăng Tiêu Tông tại toàn bộ Hạ Thần Vực là đỉnh cấp tông môn, cộng thêm làm bạn chính là Lăng Tiêu Thần Tông sứ giả, cho nên vô luận bọn họ tới đâu, đều sẽ đc nhiệt liệt hoan nghênh.


Hơn một tháng qua, Tây Lăng Nho cũng vậy mơ hồ cảm giác được mục đích hai sứ giả, bọn họ tựa hồ đối với gạo Thanh Lộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất luận cái gì có thể trồng ra trung phẩm gạo Thanh Lộ tông môn hoặc là thế lực, đều có thể bị hỏi mấy lần.


Tại biết Lăng Tiêu Thần Tông là vì trồng gạo Thanh Lộ người đến Hạ Thần Vực sau đó, Tây Lăng Nho hoàn toàn đã không còn tâm tư hỏi lại.


Tiểu Lăng Tiêu Tông Mạc Vô Kỵ, hắn càng là không muốn đưa ra ngoài.


Mạc Vô Kỵ có thể trồng ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ, tại dưới sự ủng hộ lực mạnh của hắn, nói không chừng tương lai cả cực phẩm gạo Thanh Lộ đều có thể trồng đi ra.Người tài giỏi như thế, coi như là Lăng Tiêu Thần Tông đến, hắn cũng không muốn đưa đi.


Đến Tiểu Thần Lục bốn tháng sau đó, hai gã Lăng Tiêu Thần Tông sứ giả rốt cục không đi dạo chung quanh nữa, đi theo Tây Lăng Nho về tới Tiểu Lăng Tiêu Tông.


- Tây tông chủ, ngươi vậy cũng mơ hồ biết mục đích chúng ta tới. Trước chúng ta không có nói cho ngươi biết, là không muốn cho ngươi nghĩ quá nhiều. Chúng ta lần này tới Hạ Thần Địa, ngoại trừ thuận tiện xem Tiểu Lăng Tiêu Tông ra, nhiệm vụ trọng yếu hơn là tìm ra tay cừ khôi trồng gạo Thanh Lộ mang về Lăng Tiêu Thần Tông.


Trở lại Tiểu Lăng Tiêu Tông sau đó, Xích Khôn đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý tứ.


Tây Lăng Nho biểu hiện phi thường đại độ:


- Tiểu Lăng Tiêu Tông tại Hạ Thần Địa qua nhiều năm như vậy, coi như là tích lũy một phần danh tiếng. Chỉ cần chủ tông môn yêu cầu, ta Tây Lăng Nho nhất định toàn lực đi trợ giúp.


Xích Khôn gật đầu:


- Lần này ta nhìn trúng hai người, một là Thanh Y Thương Lâu lâu chủ. Tại hạ Thần Lục đi vòng vo thời gian dài như vậy, hắn hẳn là người duy nhất trồng dc ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ. Còn có một cái là Tử Kiếm Thần Môn danh dự trưởng lão Hà Phác, hắn vẫn có thể trồng ra đỉnh cấp trung phẩm gạo Thanh Lộ.


Ngươi hỗ trợ đi lại đem hai vị này mời tới, đồng thời cho bọn hắn chỗ ở tông môn cùng thương lâu hứa hẹn. Chỉ cần đi ta Lăng Tiêu Thần Tông hỗ trợ hai năm, bọn họ đều có thể tại Thượng Thần Địa thu được một mảnh đất thần linh thuộc về bọn họ, đồng thời tại dưới Lăng Tiêu Thần Tông bảo hộ.


- Cái gì?


Tây Lăng Nho bỗng đứng lên, hắn có chút không bình tĩnh hẳn lên. Tiểu Lăng Tiêu Tông vẫn tự cho mình là phụ thuộc Lăng Tiêu Thần Tông, trong đó chủ yếu chính là muốn đi Thượng Thần Địa. Đáng tiếc là Thượng Thần Địa coi như là đất hoang, cũng đều là có chủ.


Hiện tại Xích Khôn hứa hẹn, quả thực chính là thứ hắn Tây Lăng Nho tha thiết ước mơ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận