Bất Hủ Phàm Nhân


- Hơn nữa ngươi còn có thể thấy nơi này khắc hư không trận văn?


Thương Chính Hành đã đứng lên.


Cái gì là hư không trận văn? Hư không trận văn là trận văn người khác không nhìn ra mới đúng là hư không trận văn. Trên thực tế Thương Chính Hành vẫn biết mình hư không trận văn có chút vấn đề, mặc dù hắn bố trí đi ra hư không trận văn tuyệt đại đa số người cũng không nhìn ra được, nhưng là người cùng hắn cấp độ không sai biệt lắm vẫn như cũ đó có thể thấy được một phần manh mối.


Mạc Vô Kỵ mới đúng là một cái tứ cấp đại thần trận sư, cư nhiên có thể thấy được hư không trận văn đệ tử của hắn bố trí ra, cái này cũng quá kinh người.


Phải biết rằng đệ tử của hắn kém nhất, cũng là cấp năm thần trận vương.


Mạc Vô Kỵ vừa tới cửa hắn xem một cái hư không trận văn đã muốn hiểu, có chút xấu hổ nói:


- Đệ tử năm đó tình cờ thấy một chỗ hư không trận văn cánh cửa truyền tống, ở nơi đó cảm ngộ một đoạn thời gian, từ trong đó lĩnh ngộ được một phần da lông. Bất quá đệ tử cảm giác mình cảm ngộ sợ rằng không được cao, trước đệ tử thấy hư không trận văn nơi này, đệ tử một cái cũng đều không hiểu.


- Ngươi xác nhận ngươi có thể thấy nơi này hư không trận văn, mà không phải bằng cảm giác biết nơi này có hư không trận văn?


Thương Chính Hành thần sắc ngưng trọng lại hỏi một câu.


Thương Chính Hành biết mình đệ tử bố trí hư không trận văn có chút vết tích, cảm thụ được nơi này có hư không trận văn rất là như thường, nhưng là chân chính thấy hư không trận văn, thậm chí còn biết trong đó chi tiết, vậy thì không giống bình thường.


- Dà, đệ tử đích xác có thể thấy nơi này hư không trận văn.


Mạc Vô Kỵ hồi đáp.Trong lòng hắn còn có chút kinh ngạc, hẳn là người hiểu trận đạo cũng có thể thấy được đến đây? Cái đại môn này lúc trước không gian biến động, dựa theo trận đạo quy tắc...


Không đúng a, Mạc Vô Kỵ rốt cục tỉnh ngộ lại, cái gì là hư không trận văn, liền là người khác không nhìn ra mới đúng là hư không trận văn a. Nếu mà mọi người nhìn ra, còn gọi gì là hư không trận văn? Trực tiếp dùng trận kỳ chẳng phải là đơn giản hơn sao.


Thương Chính Hành thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình biến hóa, liền biết Mạc Vô Kỵ hiểu rõ đến. Hắn nói:


- Ngươi hẳn là hiểu được, hư không trận văn là ai truyền thừa xuống, ta đều không phải là rất rõ ràng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, tại toàn bộ Thần Lục, không ai có thể chân chính tinh thông hư không trận văn. Ta năm đó ở một chỗ hư không vũ trụ, nhìn thấy một phần tàn phá hư không trận văn, ta cảm ngộ vô số năm, sau cùng khắc đi ra hư không trận văn, vẫn như cũ khó mà lường trước được.


Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao xem không hiểu những thứ này hư không trận văn, những thứ này hư không trận văn cư nhiên không là dựa theo hư không dòng suy nghĩ.


- Mạc Vô Kỵ, ngươi bây giờ có thể không khắc một cái đơn giản hư không trận văn cho ta xem?


Thương Chính Hành mang theo một loại giọng thỉnh giáo dò hỏi.


Mạc Vô Kỵ nhìn một chút trong đại sảnh vài tên thần trận vương khát vọng như nhau, trong lòng thầm nghĩ, đây là muốn ta lại đem đồ đạc bản thân áp đáy hòm ra dạy dỗ a. Bất quá hắn cũng không có để ý, hắn hư không trận văn cũng là từ nơi người khác học được. Hơn nữa vừa rồi Thương Chính Hành còn cứu hắn một mạng, hiện tại khắc cho mọi người xem nhìn xem cũng không có cái gì.


Hơn nữa, Mạc Vô Kỵ đối với mình hư không trận văn vẫn là rất có lòng tin, hắn không tin bất luận kẻ nào nhìn một cái hắn hư không trận văn, đều có thể đủ học được.


Các tên gia hỏa nơi này, kẻ nào không phải người thành tinh. Mạc Vô Kỵ chỉ là mắt quét một cái, Thương Chính Hành đám người liền hiểu tâm tư Mạc Vô Kỵ.


Thương Chính Hành vẫn không nói gì, lục cấp thần trận vương Đàm Hà liền đứng lên đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói:


- Vô Kỵ, tại Niết Bàn Học Cung có thể bái sư, ngươi ở trên hư không trận văn một đạo hơn hẳn chúng ta, đây là kiến thức của ngươi. Ngươi cứ khắc, chúng ta chờ ngươi khắc xong lại nhìn pháp trận ngươi khắc.Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói:


- Vãn bối tài sơ học thiển, đang muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo. Còn xin các vị tiền bối quan sát vãn bối khắc trận văn, có chỗ nào không đúng, mời các vị tiền bối chỉ ra chỗ sai.


Đàm Hà ngược lại gật đầu:


- Tốt lắm, ngươi thật sự là có phong cách quý phái. hơn một tháng thời gian này, nếu mà ngươi có cái gì không biết, tùy thời có thể hỏi mấy người lão gia hỏa chúng ta.


Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, hắn chỉ là lại đem hư không trận văn khắc một lần đi ra ngoài, liền thu được nhiều trận đạo cường giả hứa hẹn như vậy, điều này đối với hắn bước vào cấp năm thần trận vương có trợ giúp lớn.


Thương Chính Hành cũng là gật đầu, nếu mà Mạc Vô Kỵ không muốn mọi người quan sát hắn hư không pháp trận, không có bất kỳ người nào nói cái gì, vốn là tại trong tình lý. Hiện tại Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có làm như vậy, trái lại chủ động yêu cầu mọi người quan sát, đồng thời khẩn xin mọi người đề nghị.


Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ở trên hư không bên trong đánh ra từng đạo thủ quyết, từng cái một hư không trận văn bắt đầu hiện lên, lập tức ẩn nấp tại trong hư không biến mất, nửa điểm vết tích đều khó mà tìm được.


Dù cho nơi này cấp năm, cấp 6 thần trận vương, như nhau không nhìn ra Mạc Vô Kỵ trận văn thủ đoạn. Chỉ có Thương Chính Hành mới đó có thể thấy được Mạc Vô Kỵ khắc trận văn vết tích. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều hư không văn lộ hắn không thể lập tức hiểu.


Nhưng Thương Chính Hành đã là kích động như mê như say, đây mới thật sự là hư không trận văn a. Hắn không biết, Mạc Vô Kỵ còn có Trữ Thần Lạc khắc hư không trận văn thủ đoạn, so với cái này, vậy càng là kinh diễm.


Từ góc độ nào đó mà nói, tứ cấp đại thần trận sư cùng cấp năm lục cấp thần trận vương chênh lệch cũng không phải khác nhau trời vực như vậy. Cũng là có thể bố trí thất cấp thần trận cường giả, cùng tứ cấp đại thần trận sư là một cái khe rãnh lạch trời.


Mạc Vô Kỵ cảm thụ được ngoại trừ Thương Chính Hành ra, còn lại vài tên thần trận vương nhìn đều không phải là hiểu lắm, trong lòng hắn thăng bằng một phần. Hắn xem không hiểu nơi này trận văn, hắn trận văn người khác cũng xem không hiểu, là được rồi. Phải biết rằng trước đây hắn cảm ngộ hư không trận văn thời điểm, chẳng những có Kiếm hà kiếm ý trợ giúp, còn có Khải Đạo Lạc trợ giúp.Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ một bên khắc, một bên giải thích.


Mạc Vô Kỵ như vậy một bên khắc trận văn, một bên giải thích, lập tức để cho nơi này thần trận vương rõ ràng. Mạc Vô Kỵ liền như tại một cái trên tờ giấy trắng vẩy mực vẽ tranh bình thường giống nhau, đâu là sơn, đâu là thủy, đều là vừa xem hiểu ngay.


Thương Chính Hành càng là nghe kích động khó có thể, hắn đã từng một phần nghi vấn, lúc này đều là giải quyết dễ dàng. Có thể nói Mạc Vô Kỵ một khóa dạy xong, hắn đối với hư không trận văn một khối, không như trước nữa là như vậy, một lá che con mắt, không thấy thế giới.


Khi Mạc Vô Kỵ đem cái hư không trận văn cuối cùng khắc hoàn tất cũng giải thích hoàn tất sau đó, Thương Chính Hành thở dài một hơi cảm thán một tiếng nói:


- Một cái hư không Tụ Linh thần trận thật hoàn mỹ.


Còn lại vài tên thần trận vương cũng đều là kích động không thôi, nếu mà Mạc Vô Kỵ không giải thích, bọn họ còn chưa nhất định có thể chân chính hiểu hư không trận văn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ một giải thích, chẳng khác nào như miễn phí truyền thụ thần thông cường đại nhất cho các vị.


- Mạc Vô Kỵ, ngươi thật sự là một thiên tài, có thể từ một cái hư không trận môn chỗ lĩnh ngộ được loại trình độ này. Năm đó ta cũng đã gặp một chỗ tàn phá hư không trận văn, vô số năm qua, ta vẫn không cách nào đột phá cực hạn của mình, bố trí đi ra hư không trận, vẫn có vết tích mang theo. Ngày hôm nay từ ngươi hư không trận văn chỗ, ta mới hiểu được chính bản thân sai ở nơi nào.


Thương Chính Hành giọng nói rất là thành khẩn.


Nói xong câu đó, hắn không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, liền tiếp tục nói:


- Vô Kỵ, lần này bố trí từ Thần Lục đến Thần Vực truyền tống trận, qua sông Tịch Diệt Hải, có một cái cực lớn chỗ khó có thể vượt quá. Trên thực tế ngươi nhận nhiệm vụ này, cũng là ta có ý định căn dặn giao cho Phàm Nhân Chi Địa trận đạo truyền thừa sư tới. Chủng Đế năm đó khai sáng Phàm Nhân Chi Địa, có rất nhiều chỗ độc đáo.


Hiện tại ngươi tới nơi này hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề của ta, ta sẽ thông qua hư không trận văn đến khắc nòng cốt trận văn. Vô Kỵ, khắc cái này hư không trận văn, ta liền giao cho ngươi để hoàn thành làm sao?


Mạc Vô Kỵ khẳng định cái này truyền tống trận ít nhất là một cái thất cấp thần trận, hắn mới chỉ là một tứ cấp đại thần trận sư, làm sao khắc loại này trận văn? Hắn liền vội vàng nói:


- Bẩm tiền bối, đệ tử trận đạo trình độ quá thấp, sợ rằng khó có thể đảm nhiệm được.


Trong lòng hắn rất muốn khắc cái này trận văn, thế nhưng là cái này truyền tống trận là hao tốn tinh lực bố trí lớn như vậy, nếu mà bởi vì hắn trận văn khắc cấp độ quá thấp, tạo thành vấn đề, vậy coi như thành tội nhân.Thương Chính Hành khẽ mỉm cười:


- Ngươi nhất định có thể đảm nhiệm được, ngươi yên tâm, trận văn ta sẽ thiết kế tốt, đồng thời nói cho ngươi biết yêu cầu ở địa phương nào khắc, khắc thành dạng gì trận văn. Ngươi chỉ cần làm, không biết liền có thể hỏi ta.


Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được, đây là Thương Chính Hành đang hồi báo hắn, hắn đến khắc cái này đại hình truyền tống trận nòng cốt trận văn, hiển nhiên hội ngộ thấy rất nhiều không biết vấn đề. Mà Thương Chính Hành cùng đông đảo thần trận vương đô ở bên cạnh trợ giúp hắn, như vậy hắn cái này trận văn khắc hoàn tất sau đó, muốn không thành cấp năm thần trận vương cũng vậy rất khó. Hơn nữa cái này cũng sẽ làm hắn trong thời gian ngắn nhất vượt qua thần trận vương, trở thành cái cường giả thứ hai có thể bố trí thất cấp thần trận.


Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái:


- Đa tạ các vị tiền bối ưu ái, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó.


Thương Chính Hành vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói:


- Ngươi cứ khắc, chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên.


...


Thương Chính Hành cấp cho cái gì ngạc nhiên mừng rỡ Mạc Vô Kỵ không biết, Mạc Vô Kỵ hiện tại liền cũng đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tại giữa vô cùng vô tận rườm rà sâu xa trận văn, bởi Thương Chính Hành chỉ điểm khắc hư không trận văn nòng cốt. Đồng thời hắn cũng vậy hiểu vì sao Thương Chính Hành muốn khắc cái này hư không nòng cốt trận văn, chỉ phải cái này trận văn bị khắc được rồi, cái truyền tống trận trừ bọn họ mấy người nòng cốt ra, người khác đừng mong tùy tiện bắt đầu dùng cái này truyền tống trận.


Từng đạo hư không trận văn dưới sự chỉ điểm của Thương Chính Hành bị Mạc Vô Kỵ khắc đi xuống, từng cái một vấn đề bị Mạc Vô Kỵ nói ra.


So với Mạc Vô Kỵ càng là kinh hãi là mười mấy tên thần trận sư, thần trận đại sư thậm chí là thần trận vương trợ giúp bố trí truyền tống trận này. Phải biết rằng, bọn họ trên cơ bản đều là đến từ toàn bộ Thần Lục người lợi hại nhất về trận đạo.


Mạc Vô Kỵ vừa tới, tất cả mọi người cho rằng Mạc Vô Kỵ chỉ là một giống như bọn họ, trận pháp sư trợ giúp khắc một phần bên góc trận văn mà thôi.


Tại Mạc Vô Kỵ bắt đầu khắc cái này truyền tống trận nòng cốt trận văn, bọn họ mới biết được, thì ra bọn họ đều là trợ thủ cho Mạc Vô Kỵ, tên gia hỏa mới tới rõ ràng là một cái đỉnh cấp trận đạo cường giả. Đáng tiếc là, bọn họ xem không hiểu Mạc Vô Kỵ khắc hư không trận văn, cả đẳng cấp trận đạo của Mạc Vô Kỵ đều không thể nhìn ra.


Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Vô Kỵ trận đạo liền kịch liệt lên cao. Một tháng không tới, Mạc Vô Kỵ đã thành công bước vào cấp độ cấp năm thần trận vương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận