Bất Diệt Kiếm Thể


Bên trong Linh tộc, hùng mạnh nhất là Long tộc và Phượng tộc, cũng không phải là nhờ cường giả tuyệt thế bát giai trở lên, mà là nhờ vào số lượng đông đảo đến kinh người. Ngày mà Thú vực vỡ nát, Linh tộc dốc hết trọn ổ chạy ra, Chân Long bát giai xuất thế chừng trăm con, Long Vương cửu giai cũng có chừng mười con, mà Phượng tộc cũng không kém chút nào.Phượng tộc vốn chia làm hai đại tộc quần là Phượng và Hoàng, cường giả bát giai trở lên của mỗi đại tộc quần này tuy rằng không nhiều bằng Long tộc, nhưng hợp nhất lại thì nhiều hơn. Ngoại trừ Long tộc và Phượng tộc ra, đám linh thú không thua gì hai tộc trên như Tam Mục Bạch Hổ, Tam Túc Kim Ô, Kim Sí Đại Bằng, Kim Giác Lôi Thú.., tuy rằng số lượng ít hơn, không hình thành tộc quần, nhưng không có con nào không phải là cường giả.Ngoài ra, linh thú ngũ giai trở lên nhiều không kể xiết, lên tới vài ngàn. Kiếm Thần đại lục lúc này chân chính tiến vào thời loạn, sự yên tĩnh của năm vạn năm qua coi như phá vỡ, ước muốn chém giết đè nên trong năm vạn năm qua lập tức dâng trào. Trong lúc nhất thời, tôn chỉ cường giả vi tôn ăn sâu vào lòng người, tông dân trên đại lục không ai không tu luyện Kiếm Đạo. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULLĐừng nói trẻ nhỏ mới sinh, chỉ cần ba tuổi trở lên đã có không ít luyện tập kiếm pháp nền tảng, tẩy căn luyện cốt. Đến sáu, bảy tuổi, lúc kinh mạch bắt đầu trưởng thành, lập tức bắt đầu tu luyện Kiếm Nguyên Công. Mà hàng loạt đại tông môn cũng đem Kiếm Nguyên Công Nhân giai đủ các thuộc tính Ngũ Hành phổ biến toàn tông, về phần Kiếm Nguyên Còng Địa giai trở lên vẫn giữ trong nội tông, chỉ có đệ tử nội tông mới có thể tu luyện.Trong lúc nhất thời, số lượng Kiếm Giả trong bốn giới tăng vọt, phong trào Kiếm Đạo đại thịnh. Năm mươi đại tông mòn, mỗi một tông môn có hàng chục vạn tông dân. Năm mươi năm qua, hàng chục vạn tông dân gần như ai ai cũng tập kiếm, số chân chính trúc cơ tụ nguyên, bước vào Kiếm Giả tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng có tới vài trăm vạn.Hiện tại trong năm mươi đại tông môn của Kiếm Thần đại lục, ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng ra, bốn mươi lăm tông còn lại đều là tông môn cấp Bạch Linh. Dù là Sinh Tử môn trước kia, hiện tại cũng là một trong năm mươi đại tông môn. Mà Kiếm Thần sơn đối với tình trạng giết chóc của Sinh Tử môn vẫn không giải quyết được gì.Kim Thiên tông.Năm đại tông môn của giới Kim Thiên trước kia. Tử Lôi tông, Huyền Dương tông, Hạo Nhiên tông, Thiên Hà tông, Băng Phách môn đều dời tông môn tới Tử Hà sơn mạch. Sau khi Linh Đạo nhất mạch của Tử Hà tông xuất thế, bèn chính thức quy nhập Tử Hà tông. Chỉ có điều lúc đầu theo ý của năm tông cho nên lấy tên là Kim Thiên tông. Mà những tông môn còn lại của giới Kim Thiên trước kia đều bị thôn tính hết, nếu không bị thôn tính cũng trở thành tông môn quy thuộc, sống kiếp sống nhờ.Hiện tại Kim Thiên tông chiếm tông vực rộng mười vạn dặm, có hơn ba ngàn ngọn núi, trong đó ngoại phong có không tới hai ngàn, phong chủ đều là Kiếm Chủ Chuẩn Đại sư, không phân biệt thế lực gia tộc nội tông hay ngoại tông, cứ cường giả vi tôn. Mà nguyên phong xếp trên ngoại phong có gần ngàn ngọn núi, phong chủ đều là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Một khi Tu vi phong chủ đạt tới Kiếm Hoàng, nguyên phong tự động tiến giai thành chủ phong. Mà chủ phong, hiện tại Kim Thiên tông có gần hai trăm ngọn.Gần hai ngàn ngọn ngoại phong, tông môn cấp cho Kiếm Nguyên Công Địa giai. Kiếm pháp Tinh Thâm hạ phẩm. Gần ngàn ngọn nguyên phong, tông môn cấp cho Kiếm Nguyên Công Thiên giai. Kiếm pháp Tinh Thâm trung phẩm. Gần hai trăm ngọn chủ phong, cấp cho Kiếm Nguyên Công Thiên giai. Kiếm pháp Tinh Thâm thượng phẩm.Ngoại trừ ba tầng phong này ra, lấy Tử Hà sơn mạch trước kia làm trung tâm, rất nhiều linh thú dùng lực Linh Vực sửa đổi mạch đất, làm ra sáu ngọn Kiếm phong vạn trượng. Sáu ngọn Kiếm phong vạn trượng này chính là sáu mạch của Kim Thiên tông hiện tại được hình thành từ sáu tông lúc trước. Kiếm Giả sáu mạch lấy Tử Hà Kiếm phong cầm đầu, đại điện của tông môn cũng giữ nguyên tên là đại điện Tử Hà.Kim Thiên tông hiện tại. Kiếm Đạo nhất mạch có Tứ Tôn Thập Đế.Tứ Tôn là Tốn Lôi Kiếm Tôn Lôi Thiên, Phong Lôi Kiếm Tôn Triệu Thiên Diệp, Cương Phong Kiếm Tôn Nhiếp Thanh Thiên, Ngũ Hành Kiếm Tôn Lạc Tâm Vũ.Thập Đế là Liệt Hỏa Kiếm Đế Đoạn Thanh Vân, Huyền Băng Kiếm Đế Diệp Cô Hàn, Tốn Phong Kiếm Đế Dư Cập Hóa, Băng Phách Kiếm Đế Lạc Băng Y, Huyền Dương Kiếm Đế Liệt Sí Thiên, Thiên Hà Kiếm Đế Minh Thiên Hà, Hạo Nhiên Kiếm Đế Nhiếp Bích Tâm, Thiên Lôi Kiếm Đế Tử Thiên Lôi, Tử Dương Kiếm Đế Lạc Tử Dương, Vĩnh Sinh Kiếm Đế Mộc Thanh Nguyên.Trong Tứ Tôn Thập Đế này đã có tám người thuộc Tử Hà tông lúc trước, cho nên Tử Hà Kiếm phong nhất mạch mới đứng đầu trong Kim Thiên tông hiện tạiNgoài ra trong số gần hai trăm Kiếm Hoàng của Kim Thiên tông, bởi vì lúc trước nội tình Tử Hà tông yếu ớt, cho nên chỉ có hai mươi Kiếm Hoàng trong số này. Nhưng hai mươi người này đã chiếm một nửa trong số mười Kiếm Hoàng hạng đầu, là Chân Long Kiếm Hoàng Hoàng Linh Nhi, Địa Hỏa Kiếm Hoàng Vu Phi, Tử Dương Kiếm Hoàng Tần Thiên Lý. Ngoài ra còn hai Kiếm Hoàng mới xuất hiện là Liệt Diễm Kiếm Hoàng Lục Hỏa, Bích Thủy Kiếm Hoàng Lục Thủy, hai người chính là huynh muội nghe đồn cả hai cùng Chân Long Kiếm Hoàng Hoàng Linh Nhi cùng là đồ đệ của Hộ Tông Kiếm Tôn Lục Thanh.Lời đồn về Hộ Tông Kiếm Tôn Lục Thanh ở Kim Thiên tông thôi thì vô số, khoan nói hiện giờ đang xếp thừ mười sáu trên Bảng Tông sư đại lục, còn là Kiếm Tôn cái thế mà cả đại lục đều biết tiếng. Lại có lời đồn Hộ Tông Kiếm Tôn Lục Thanh đã bị mười bốn Đại Kiếm Tổ trấn áp ở Huyền Thiên Kiếm Vực. Hiện tại trên Kiếm Thần đại lục, có ai có thể làm cho mười bốn Đại Kiếm Tổ phải liên thủ trấn áp? Chỉ có Kiếm Tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên tông mà thôi.Về phần vị Kiếm Tổ Tuyệt thế từng xuất hiện ở Kim Thiên tông, vì hiện thân chỉ có một lần vào trận chiến lúc trước cùng Kiếm Tổ Tuyệt thế của Tử Viêm tông, sau đó không thấy xuất hiện nữa, cho nên thanh danh trong tông môn kém xa Lục Thanh.Mà Tử Hà Thất Kết Nghĩa, Kim Thiên Thất Kiếm Phách đã danh chấn Kim Thiên tông, thậm chí đã trở thành giai thoại trên Kiếm Thần đại lục hiện tại.Nghe đồn hiện tại dưới chân Tử Hà Kiếm phong, đệ nhất gia tộc của Kim Thiên tông là Lục gia vẫn còn lưu lại Triều Dương hiên, nơi năm xưa bảy người từng kết nghĩa. Hàng ngày có vô số Kiếm Giả từ khắp Kim Thiên tông tiến tới chiêm ngưỡng.Năm mươi năm đủ xảy ra vô số biến hóa. Đừng nói đã qua năm mươi năm, dù là lúc đầu bốn giới mới vừa hợp nhất, cường giả đã xuất hiện lớp lóp, Kiếm Ý ngập trời.Đẩu năm thứ mười lăm sau khi hợp nhất bốn giới, Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh của Kiếm Thần sơn chém chết Liệt Dương Kiếm Tôn xếp hạng bốn mươi ba trên Bảng Tông sư, máu tuôn ba vạn dặm, tiến nhập luân hồi.Giữa năm thứ mười chín. Kiếm Tổ Tuyệt Thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu tông ước chiến cùng Kiếm Tổ Tuyệt Thế Hàn Thiên của Huyền Âm tông. Trận ấy Huyền Âm Kiếm Đồ là một trong mười đại trận đồ Hoàng giai hiện thế, trấn áp Lăng Phá Thiên trong ba năm, khiến cho Kiếm Bảo Hoàng giai Thiên Đạo chuy xuất hiện, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Vì vậy hai tông chính thức trở thành địch, không còn lui tới.Sau đó, đầu năm thứ hai mươi bảy, Long tộc trấn áp tộc của Tam Mục Bạch Hổ, giết mười mấy Tam Mục Bạch Hổ bát giai, trấn áp một Tam Mục Bạch Hổ Vương cửu giai vào long mộ của vực tộc Long tộc. Hàng vạn dặm đất đai trở thành bình địa, tuy rằng có Tông sư Kiếm Phách bảo vệ, nhưng vẫn làm chết mấy trăm vạn tông dân.Đồng thời, đầu năm thứ ba mươi sáu, Thiên Linh tộc nhất mạch trên đại lục công cáo toàn đại lục. Thiên Linh tộc khai sơn truyền đạo, hy vọng Võ Đạo truyền thừa được kéo dài. Chỉ có điều Kiếm Đạo nhất mạch đã xâm nhập lòng người, gần như không ai hưởng ứng, ngược lại chuốc họa diệt tộc. Đến khi nhân tài Thiên Linh tộc là Viêm Thiên Lạc xuất quan, dùng Võ Phách chân thân trấn áp vài tên Kiếm Tôn cái thế vào trong động Cửu Viêm, nhờ vậy danh chấn đại lục.Đầu năm thứ bốn mươi sáu, Thiếu Môn chủ Sinh Tử môn là Thạch Hàn trấn áp Kiếm Tôn cái thế của Linh Kiếm tông ở biên giới của giới Tử Hoàng trước kia, khiến cho hai tông xung đột, cho tới nay vẫn còn giết chóc không thôi.Sau khi bốn giới hợp nhất năm mươi mốt năm, ở Kim Thiên tông.Trên đỉnh Tử Hà Kiếm phong, sáu bóng người đứng giữa không trung. So với năm mươi năm trước, sáu bóng người này vẫn còn trẻ như xưa, chỉ có điều trên mặt sáu người không còn vẻ non nớt ngày nào, chỉ thấy toát ra khí thế uy nghiêm trầm ổn.- Năm mươi mốt năm rồi...- Đúng vậy, đã qua năm mươi mốt năm, nếu như lời vị kia nói là sự thật, vậy còn bốn mươi chín năm.Đoạn Thanh Vân khoác trường bào màu đỏ, tay áo phắt phơ. Hiện tại y không còn bộ dáng tung tăng không kềm được như trước, chỉ có uy nghiêm, trầm ổn xâm nhập sâu tận xương tủy.Dư Cập Hóa liếc nhìn Đoạn Thanh Vân, thở dài:- Thanh Vân, đệ thật sự đã thay đổi...- Thay đổi ư?Đoạn Thanh Vân lắc lắc đầu, gương mặt cương nghị lộ vẻ bất đắc dĩ:- Người ta sẽ thay đổi chỉ có điều nhanh chậm mà thôi.Y ngừng một chút, sau đó nói tiếp:- Đúng rồi, Lục gia trang hiện tại ra sao, can nương thế nào rồi?Vừa nghe Đoạn Thanh Vân nhắc, trong mắt năm người còn lại đầu lộ vẻ không đành lòng. Dù rằng hiện tại bọn họ đã leo lên địa vị rất cao, nhưng cũng còn những chuyện không thể nào buông bỏ được.- Năm mươi mốt năm, hiện giờ tính ra thất đệ cũng đã tám mươi ba tuổi.- Đúng vậy, can nương cũng đã hơn trăm tuổi. Năm mươi mốt năm qua, can nương không hề gặp lại Thất đệ...- Tất cả cũng tại mười lăm lão khốn kia, đáng tiếc hiện tại chúng ta vẫn không làm gì được bọn chúng.Giọng Đoạn Thanh Vân tỏ vẻ lạnh lùng:- Lúc trước nếu không nhờ có Tử cô nương, Tử Viêm lão quỉ kia đã đoạt đi Tử Hà Bảo Điện của chúng ta rồi. Hiện tại Kim Thiên tông ta cơ nghiệp khổng lồ, rất nhiều chuyện đã không còn là bí mật. Tử Hà Bảo Điện quan hệ tới nền tảng Kim Thiên tông ta, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất.Lạc Tâm Vũ gật gật đàu: ,- Hiện tại Luân Hồi Kiếm Bảo chỉ có Kiếm Thần sơn mới có thể luyện chế, ngoài ra, năm đại tông môn cấp Tử Hoàng, mỗi tông cũng có một cái, còn lại cũng chỉ có mỗi Kim Thiên tông ta. Cũng không trách bọn lão khốn kia thèm muốn, muốn cướp lấy chí bảo Kim Thiên tông ta, nhưng cũng phải trả giá bằng cái chết!Thái độ Lạc Tâm Vũ lạnh như băng, hiện giờ y đã là Chưởng tông Kim Thiên tông, một thân đại thế ngưng tụ, Ngôn Xuất Pháp Tùy, khí thế uy nghiêm vô tận toát ra. Tuy không dám nói là đệ nhất Tông sư của Kim Thiên tông, nhưng cũng không kém mấy.Lúc này sâu trong hư không vô tận. Huyền Thiên Kiếm Vực.Bên trong Kiếm cốc Tử Hoàng, núi Trấn Kiếm vạn trượng đã có hơn phân nửa hóa thành màu tím đỏ. Ngoại trừ ma khí màu đỏ máu lúc đầu, sau này Tiên thiên Ma khí từ trên không giáng xuống, rót vào thân núi. Chỉ qua năm mươi mốt năm ngắn ngủi, đã có sáu phần thân núi Trấn Kiếm đã bị Tiên thiên Ma khí nhuộm dần.Dưới chân núi Trấn Kiếm, toàn thân Hung Kiếm Long Vương vạn trượng toát ra ma khí kinh người. Ma khí bốc lên ngập trời, thế nhưng nguyên dịch màu tím dưới đất so với năm mươi mốt năm trước không ngờ đã giảm xuống gần phân nửa. Phải biết rằng Kiếm cốc Tử Hoàng rộng lớn khôn cùng, tuy rằng nguyên dịch màu tím chỉ cao một trượng, nhưng trên diện tích mặt đất hàng chục vạn dặm, tất cả có bao nhiêu không thể nào tính nổi. Nhưng dù là như vậy, năm mươi mốt năm qua đi, cũng đã bị Hung Kiếm Long Vương nuốt gần một nửa.Bên cạnh núi Trấn Kiếm, chín gốc Long Mang Linh Thụ đã cao trăm trượng, toàn thân màu vàng tím. Long Mang Linh Quả tỏa ra mùi hương thơm ngát bốn phía xung quanh, đã kết trái tới lần thứ năm mươi hai.Lúc này một nữ tử áo trắng đang đứng tựa thân cây, ánh mắt dịu dàng nhìn Hung Kiếm Long Vương cuồn cuộn ma khí rất lâu không rời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận