Bán Dực
7.5/10
14430

Tác giả: Tối Chung Chương

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nguồn: chukhaoa.wordpress.com

Trạng thái: Full

Bán dực / Chước nhiệt (Một nửa cánh)
_ Tối Chung Chương / Thân ái đích xú xú _

Tôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của trái cấm mang lại.Tình yêu của tôi là có tội.Nội dung: Bất luân chi luyến ngược luyến tàn tâm
NVC: Cố Mạc Tu, Liên Lạc
NVP: Cố Kỳ Ngôn, Liên Thực, Biện Nghê, Tả Thừa Tịch, Lee …Lời tác giả: Loại truyện này rất âm u, rất BT, chính tôi cũng cảm thấy lạnh người, khi đọc lại những dòng văn này, tôi liền bắt đầu cự tuyệt xem những truyện hắc ám, đây là loại truyện cấm kỵ, hơi nhiều H, cảm giác bên trong mỗi nhân vật đều thật bệnh trạng. Nếu chịu đựng được thì bạn hãy xem đi.

7.5/10
14430
Bán Dực

Tác giả : Tối Chung Chương

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nguồn: chukhaoa.wordpress.com

Trạng thái: Full

Bán dực / Chước nhiệt (Một nửa cánh)
_ Tối Chung Chương / Thân ái đích xú xú _

Tôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây... là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của trái cấm mang lại.Tình yêu của tôi là có tội.Nội dung: Bất luân chi luyến ngược luyến tàn tâm
NVC: Cố Mạc Tu, Liên Lạc
NVP: Cố Kỳ Ngôn, Liên Thực, Biện Nghê, Tả Thừa Tịch, Lee …Lời tác giả: Loại truyện này rất âm u, rất BT, chính tôi cũng cảm thấy lạnh người, khi đọc lại những dòng văn này, tôi liền bắt đầu cự tuyệt xem những truyện hắc ám, đây là loại truyện cấm kỵ, hơi nhiều H, cảm giác bên trong mỗi nhân vật đều thật bệnh trạng. Nếu chịu đựng được thì bạn hãy xem đi.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện