Bạn Cùng Phòng Luôn Nghi Ngờ Tôi Là Nữ Giả Nam


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là đoạn tiểu kịch trường tác giả làm dưới dạng tin nhắn Wechat và đăng trên Weibo, mình thấy dễ thương nên đã bê về dịch, mặc dù đã xin phép nhưng tác giả chưa rep mình, mong là sẽ được đồng ý.

Cố Nghiêu và Cố Điềm

Cố Nghiêu và Cố Diệc

Cố Nghiêu và Cố Diệc

Cố Điềm và Cố Ngôn Khâm

Cố Điềm và Cố Ngôn Khâm

Cố Điềm và Cố Ngôn Khâm

[Toàn văn hoàn]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận