Âm Dương Miện


Cơ Động và Hắc Ám Thiên Cơ đều thở dốc, sau hai lần va chạm phá toái hư không, tâm trí của hai người đều phải thừa nhận những thống khổ mãnh liệt. Nhất là Cơ Động, bởi hắn chưa chính thức trở thành thần, hơn nữa trong chiến đấu còn phải không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Điều may mắn là trên cổ hắn đeo một viên tánh mạng chi hạch không ngừng quán thâu đại lượng sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể hắ