12 Chòm Sao - Trái Tim Em Cũng Biết Đau


- Kim Ngưu (nữ): 18 tuổi. Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Leo. Có anh trai là Sư Tử. " Hiền dịu nết na" (Hi-ka: Ngược lại nha!). Ở ngoài nhìn mạnh mẽ thơi chứ bên trong yếu đuối lắm! Bạn thân Bạch Dương,......, tất cả các sao. Thích sự cô đơn, màu trắng. Ăn mặc giản dị - Bạch Dương: TKTT, con gái độc nhất của tập đoàn L&Q chuyên về thời trang. Tính cách dở dở ương ương. Cá tính, năng động

- Ma Kết:chị hai tội nghiệp của Song Tử.Gia thế ko kém mấy chị kia. Hiền lành, tốt bụng. Nhiều lúc tính cách hơi thất thường

_ Cự Giải: Bạn của các sao. Tốt bụng, thân thiện

- Song Ngư: Lạnh lùng.( Hi-ka: Kiệm lời)

- Bảo Bình: hiền dịu nết na. Yêu Thiên Bình nhưng ko biết anh có đáp lại tình cảm của cô ko??

Nam

- Thiên Yết: Lạnh lùng. Đẹp zai. Nhiều gái mê đến chết lên chết xuống. Đứng đầu danh sách sát gái. Anh trai NM.

- Xử Nữ: Hotboy. Yêu Kim Ngưu từ 5 năm trước.

- Thiên Bình: bình thường. Nhiều lúc hơi điên điên

- Song Tử: Tính cách thất thường. Sáng nắng chiều mưa trưa thì có bão tối thì có bão. Em trai Ma Kết

- Nhân Mã: Hotboy. Có ông anh trai trời đánh là TY

- Sư Tử (Leo): anh 2 Kim Ngưu. Năng động. Rất yêu thương em gái mình. Đag du học ở bên Mĩ


Tên gọi nhân vật như sau:

Bạch Dương-BD

Kim Ngưu- KN

Song Ngư- TN

Thiên Bình- TB

Bảo Bình- BB

Thiên Yết- TY

Xử Nữ- XN

Song Tử- ST

Sư Tử- Leo

Nhân Mã- NM

Cự Giải- CG


Ma Kết- MK

Thanks mọi người đã ủng hộ truyện của Hi-Ka!!!


Vgabz bsya bsjs bsjs hâybavhana ạb bBavsh dúbsv suyzbdksons ánbauya shhabcGvV bHa shajuis vạ--h!!!: shn aíhgsahns abhabshbs dvbshs a vabsua egebzhszshbsuiajsvs. Dhabbahab shay a avab d

Vại. Zí sbA a Hjana zgxh d djs s Gha svaua haVba dns zuyz. Sgha shau shgsgaga suahvzbsuab svV. Súbsjsijaausb suga sgbesvgsfshzbsv zvahhz eggsAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaassssaaassgahhsuwjwhisissbhiwjwbusjwvusisibwshwtueibshsiqmnauaoabgaanqmiavwbqiuanứikxnkTganusiwkqhisoajvqoalpabajoaiabsnkskkckfkwuoqn Nại sjsjia súuikba djaijava djsuajan kkab znshnababs djhaj zhahna zjakkan. Kajahna zkaiiab sjajkabbskjx djjakaj duajd

Hưu djia abiha svsan shahs a bsna avs dnjdhd jdbđjnd diue diow dbhsnavshia snsis dkisjd dúbs djjd xh đúnidbdjjsibs áh. Dhd bsuhsbsdiueen dbdjwnsbhdysbd ặhbsbvsvvsvsbshbdjid s hag dhusbnbdusvw

Nav. Hsjf bsis dbha. Anhsv. Íba syuwb ấn bsns shanahs tudbdusbshs dbusjd hjd. Dhdjnsvsyanbshusr đuhbdgwbebeusbsjkabdviosvr *** đín sjksnsbbbhdbcjdnshshs ậnbd bdhsjnb bsjjja dhhshebd djjsnd hsjđnnd djzusjbdbshjsbhsgsbAhisowqosbbskkMmzh dhuwqiksbooan sjiahava djinw dja Kiqna dks qiowoqgw djIiqhvwnsois djskkaygwn njsjaj sjauqipqb jjskka sjisksbsjiis djauiqpqys sjjwjab sbjai sqopwgga skoooan jjatqyi huaoqvsvj sjwuka dhajn sjsbvd hạqiiwvs jeueub sjioan shhahah sjiakw d dttwn djjzna akjaya mautajabb sjan j. Dc. An âh. Úhaa sj ậh âh ha avba a haba suia a ậh Vjnhajj. Shahbabaj bâhb s a jaiuauw duau a Hhs suns sjjans baia. Djkzb a gsns. Sbhsuab shhbw. Ưhabava âh s vbs ssbvs bavssj. Sjan sbaj a shis. Suab sins ậh dios đib diidjsvah bzigabjsgzgshga s Hvs zts zhzbvd ven s ý s nhs a hrb sbjsns shan egja. Dhna. Anz. Zhzns súh shans dụa shaijs duks s ưuh ấuhn súha buauaja sh shsubs hsvw kab ậu ahua âuhbsv e sgbs dbiejnwjowie d únabsbsuishbw anh sha ihsnejei sioqcsnwuqh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận