Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường


May là có người làm chứng cho bạn học Trương Tiểu Bàn của chúng ta.

- Vừa rồi lúc tan học ta đã nghe chính miệng Đường Kim nói qua. Muốn khiêu chiến với hắn thì phải đi tìm Trương Tiểu Bàn để báo danh.

- Ta cũng nghe được, lúc ấy Đường Kim đi tìm Tần Thủy Dao, vương tử bóng đá Trịnh Vân Hạo lớp chúng ta đã đến khiêu chiến Đường Kim nhưng Đường Kim lại yêu cầu hắn phải đi báo danh trước.

- Đúng vậy, ta còn nghe nói, phí báo danh thì Đường Kim được lấy 8 còn Trương Tiểu Bàn thì lấy 2.

nguồ.n 4vn b.y Hùng Bá

Thấy mấy người này nói như thế thì có người liền tức giận:

- Ta kháo, chẳng trách tên Trương Tiểu Bàn này lại tích cực như vậy, thì ra là có thể kiếm tiền.

ngu.ồn 4vn by Hù.ng Bá

Sau đó đã có người đề nghị:

- Theo ta nghĩ thì tất cả mọi người đừng đi báo danh!

nguồ.n 4vn by H.ùng Bá

Đáng tiếc là lời đề nghị này của hắn không ai đáp lại, mà là bị liên hợp tấn công.

nguồ.n 4v.n by Hùng Bá

- Cậu không muốn cùng ăn tối