Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Đọc Truyện Online  > Tiên Hiệp  > Tien Quoc Dai De

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế


Nội Dung Truyện : Tiên Quốc Đại Đế
Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ!

Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn.

Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!"

Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Đọc Thêm

Danh sách chương "Tiên Quốc Đại Đế"

Chuyển nhanh đến trang :