Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Đọc Truyện Online  > Lịch Sử  > Thuy Hu Truyen

Thuỷ Hử Truyện

Thuỷ Hử Truyện


Nội Dung Truyện : Thuỷ Hử Truyện
Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông mất dạy, là dòng họ Cao, bày hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy, và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi Cao Nhị. Đoạn chữ cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tích khá lên, mới đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứng cạnh.

Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Đọc Thêm