Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Đọc Truyện Online  > Ngôn Tình  > That U? That U? Phai La Hong Phai Xanh Tham

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm


Nội Dung Truyện : Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM

(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)

Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không.

Editor: Kamyo + Nàng Riva + Shimmiryandyuo + XiaoYing96.

Poster: tmn

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Độ dài: 220 chương + 4 phiên ngoại.

Tốc độ: 2 - 3 ngày/chương

Giải thích về tên truyện gốc: Tri Phủ? Tri Phủ? Ứng Thị Lục Phì Hồng Sấu.  ( trích từ bài “ Như mộng lệnh – Lý Thanh Chiếu”)

Tạc dạ vũ sơ phong sậu, nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.

Thí vấn quyển liêm nhân, khước đạo hải đường y cựu.

Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu.

昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒。

試問卷簾人,卻道海棠依舊。

知否,知否,應是綠肥紅瘦。

(如梦令