Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Đọc Truyện Online  > Ngôn Tình  > Lam Sung Phi Nhu The Nao?

Làm Sủng Phi Như Thế Nào?

Làm Sủng Phi Như Thế Nào?

 • Thể loại :
 • Nguồn :
  luv-ebook.com
 • Số Chương :
  123
 • Trạng Thái :
  FULL
 • Lần Đọc :
  1654800
 • Like ngay :

Nội Dung Truyện : Làm Sủng Phi Như Thế Nào?
Làm sủng phi như thế nào

Tên convert: Như thế nào làm sủng phi?

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Nguồn convert: Anrea 96 và TTV iamgirl91

Editors: Lina Lê, Nthhunhan, Camtusori, Lei Hino

Nguồn: nguyettichlau.wordpress.com

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Số chương: 123 chương

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Văn án

Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược.

Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi.

No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào mới gọi là sủng phi.

Cấp bậc hậu cung:

Hoàng hậu

Quý phi

Chính nhất phẩm: Thục phi, Hiền phi, Lương phi, Đức phi

Tòng nhất phẩm: Phi

Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung

Tòng nhị phẩm: Thục nghi, thục viện, thục dung

Chính tam phẩm: Quý tần

Tòng tam phẩm: Tiệp dư

Chính tứ phẩm: Dung hoa (vinh hoa)

Tòng tứ phẩm: Phương nghi, phân nghi, thuận nghi

Chính ngũ phẩm: Tần

Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện

Chính lục phẩm: Quý nhân

Tòng lục phẩm: Tài tử (mỹ nhân)

Chính thất phẩm: Thường tại

Tòng thất phẩm: Tuyển thị

Chính bát phẩm: Thải nữ

Tòng bát phẩm: Canh y

Nội dung: Xuyên không, cung đình hầu