Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Dương Thần

Dương Thần


Nội Dung Truyện : Dương Thần
Nguồn: tangthuvien.com
Thể loại: Tiên hiệp

Người đang trong biển.
Thân thể là thuyền.
Linh hồn nhỏ bé là người ở trong thuyền
Thuyền chở người, vẫn hướng bờ đối diện chạy.
Tu luyện thân thể, là củng cố thân thuyền, vượt qua khổ hải?

Tu võ đạo thành nhân tiên.
Tu tiên đạo thành thần tiên.

"Luyện nhục" vũ sinh, "Luyện cân" vũ đồ, "Luyện bì mô" vũ sĩ, "Luyện cốt" vũ sư, "Luyện nội tạng" tiên thiên vũ sư, "Luyện cốt tủy" đại tông sư, "Hoán huyết" vũ thánh, "Luyện khiếu" nhân tiên.

Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Đọc Thêm